Mesto opätovne predáva byt

Mesto opätovne predáva byt

Mesto Svit vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281 - § 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 2/2018 na predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2617, k.ú. Svit:

Mesto Svit vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281 - § 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 2/2018 na predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2617, k.ú. Svit:

Byt sa nachádza v zateplenom zrekonštruovanom bytovom dome, kolaudovanom v roku 2008, na 1. poschodí (2. NP) a pozostáva z 2 obytných miestností (kuchynský kút s obývacou izbou + izba) a príslušenstva, ktorým je kuchynský kút, kúpeľňa, WC, chodba, komora a 2x loggia.

Minimálna kúpna cena 39 168,- €.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2018 sú zverejnené na stránke www.svit.sk a na úradnej tabuli Mesta Svit.

Informácie: 052/78 75 128; 0917 670 023

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 29.3.2018 do 12.00 h.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2018 [pdf 83kB]

Vzor kúpnej zmluvy [pdf 105kB]

Autor: Správca Webu