KOSENIE VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

KOSENIE VEREJNEJ ZELENE

Vzhľadom k posunu teplôt v prospech teplejších dní sa posunuli agrotechnické termíny. Na teplejšie počasie zareagovali Technické služby, ktoré začali s kosením verejných priestranstiev 30. apríla.

Vzhľadom k posunu teplôt v prospech teplejších dní sa posunuli agrotechnické termíny. Na teplejšie počasie zareagovali Technické služby, ktoré začali s kosením verejných priestranstiev 30. apríla. V minulých rokoch začalo kosenie zvyčajne až v neskorých májových dňoch.

V závislosti od vývoja počasia budú práce, týkajúce sa verejnej zelene pokračovať celú sezónu. Práce začínajú vo Svite vo východnej časti mesta a pokračujú smerom na západ. V závislosti od rastu vegetácie sú v priemere porasty kosené 2 až 3-krát ročne. Exponované oblasti, napríklad školy, škôlky, Dom kultúry sú kosené častejšie aj s prihliadnutím na konanie verejných akcií.

Autor: Technické služby Mesta Svit