KOSENIE V MESTE SVIT

V prvom májovom týždni sa začali kosiť verejné a vyhradené plochy trávnikov mesta Svit, najmä areály materských škôl, základných škôl, sociálnych zariadení, detských ihrísk a ďalšie verejné priestranstvá.

V prvom májovom týždni sa začali kosiť verejné a vyhradené plochy trávnikov mesta Svit, najmä areály materských škôl, základných škôl, sociálnych zariadení,  detských ihrísk a ďalšie verejné priestranstvá.

Kosenie verejných plôch v meste bude ako po minulé roky zabezpečené dvomi skupinami koscov. Jedna skupina bude kosiť plochy prístupné pre traktorové kosačky a druhá skupina bude dokášať krovinorezmi. Kosenie centrálnej časti mesta a sídlisk začalo na ulici P. Jilemnického a bude pokračovať ul. Štúrova, Štefánikova, Záhradná, Nová, Kpt. Nálepku, Hlavná a ďalšie,  až po ul. SNP. V poslednej etape prvého kosenia je plánovaná Podskalka.

Harmonogram sa prispôsobuje vývoju počasia. Prosíme občanov, aby v čase kosenia  minimalizovali vešanie prádla vonku na vešiakoch, a prípadnú novú výsadbu v trávniku označili, zabezpečili, aby nebola odkosená.S cieľom plynulého pokračovania prác chcem požiadať občanov, aby parkovanie áut prispôsobili tak, aby mohla byť pokosená aj okrajová plocha trávnikov v blízkosti parkovísk. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že tak predídeme možným nedorozumeniam.

Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT