Kontrolné dni - projekt rekonštrukcie Materskej školy a projekt revitalizácie vnútroblokov

Rekonštrukcia Materskej školy Mierová

Ako napredujú práce v projektoch rekonštrukcie materskej škôlky a revitalizácie vnútroblokov?

Projekt Rekonštrukcia - Materská škola Mierová

Cieľom druhého kontrolného dňa bola kontrola pracovných postupov a riešenie prípadných technických problémov. Zástupcovia zhotoviteľa stavby si so zástupcami mesta, stavebným dozorom, projektantmi a vedúcimi dodávateľov prešli celý objekt. Stavebný dozor pod vedením Jaroslava Benka sa zaujímal o všetky búracie práce, ale hlavne o vstup do budovy – dvere a schodisko, aby boli čo najskôr presmerované deti a rodičia. Prípojka zo strany mesta je odovzdaná, na strane zhotoviteľa je už len to ako si rozvrhne práce a ako ideme robiť novú časť budovy. K nepredvídateľným problémom, ktoré sa vyskytli patrí kanalizačná časť v kuchyni, a s tým súvisiaca kanalizácia vonku, ktorá je upchatá, a ktorú treba zdiagnostikovať. Najbližšie dva týždne nás čaká vymurovanie nadzemnej časti starej budovy prístavby a zároveň novej časti, kde budú prebiehať základy a ukončenie prípojky NN,“  informoval stavebný dozor Jaroslav Benko.

Rekonštrukcia Materskej školy Mierová

Projekt revitalizácie vnútroblokov sídlisk Kpt. Nálepku a Jilemnického

Práce na revitalizácii vnútroblokov na ul. Jilemnického a Kpt. Nálepku pokračujú podľa daného harmonogramu. „V stavebných prácach sa prešlo na časť vnútrobloky Kpt. Nálepku. Na Jilemnického ulici sa začali osadzovať chodníkové obrubníky, následne sa bude robiť zámková dlažba a začne sa so samotnou revitalizáciou,“ uviedol Peter Basarík, ktorý zabezpečuje stavebný dozor v projekte revitalizácie vnútroblokov. Ako ďalej P. Basarík informoval, posledné dva týždne sa na Jilemnického ulici realizovali odkopové práce súvisiace s násypom z makadamov a od 9.5. sa začínajú ukladať chodníkové obrubníky, následne sa pôjde do pokladania zámkovej dlažby. Vo vnútroblokoch Kpt. Nálepku sa začali búrať pôvodné betónové chodníky. Zhotoviteľ stavby sa už pripravuje na realizáciu parkovacích plôch na ulici Kpt. Nálepku.

Realizačné práce na revitalizácii vnútroblokov

Autor: red.