Komunity sa budú stretávať v novom

Komunity sa budú stretávať v novom

Jednotlivé komunity pôsobiace na území mesta Svit, ktoré sa doteraz stretávali v priestoroch Domu kultúry, sa od začiatku novembra môžu tešiť z novozriadenej komunitnej miestnosti v priestoroch Mestského úradu.

Jednotlivé komunity pôsobiace na území mesta Svit, ktoré sa doteraz stretávali v priestoroch Domu kultúry, sa od začiatku novembra môžu tešiť z novozriadenej komunitnej miestnosti v priestoroch Mestského úradu.

Primátor mesta Miroslav Škvarek spolu s prednostom úradu a vedúcimi zamestnancami v utorok 31. októbra 2017 symbolicky odovzdali kľúče od tejto miestnosti zástupcom komunít. Na začiatku primátor privítal všetkých zúčastnených a vyslovil želanie, aby miestnosť slúžila komunitám v ich prospech, aby sa v nej cítili dobre a naďalej sa prospešne venovali činnosti pre mesto. Miestnosť má kapacitu pre 20 – 24 osôb, pričom každá komunita bude mať svoju skrinku, kde si bezpečne uloží svoje materiály. K dispozícii budú mať dva počítače s internetom a tlačiarňou a malú kuchynku. Komunity sa budú musieť dohodnúť na harmonograme, podľa ktorého sa v miestnosti budú stretávať.

Autor: Správca Webu