Európsky týždeň mobility 2017

Európsky týždeň mobility 2017

Svetový Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či hromadnou dopravou) – alternatívy osobných motorových vozidiel.

Svetový Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či hromadnou dopravou) – alternatívy osobných motorových vozidiel.

Po úspešnom minulom ročníku sa mesto Svit opäť rozhodlo zapojiť do tejto najväčšej a najrozšírenejšej kampane na svete na podporu trvalo udržateľnej mobility, ktorú koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia.

Téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2017 je „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“. Pri propagácii tejto témy sa dôraz kladie na dosiahnutie cieľa cesty, často za nižšie náklady pre jednotlivca i spoločnosť, ako v prípade použitia súkromného vozidla.

Motto kampane 2017 je: Zdieľanie vás dostane ďalej!

Mesto Svit v septembri opätovne organizuje Deň bez áut, ktorý pripadá na piatok 22.9.2017. V rámci tohto dňa môžu občania využiť bezplatnú MHD v meste Svit.

V spolupráci so školami vo Svite sa počas tohto dňa uzatvoria ich parkoviská, na ktorých budú prebiehať alternatívne aktivity, aby parkoviská patrili deťom a nie autám. Taktiež počas celého týždňa mobility budú v meste prebiehať rôzne aktivity k danej téme.

Nechajte aj Vy 22.9.2017 auto doma!

Autor: Správca Webu