Dušičky vo Svite

Dušičky vo Svite

Aj tento rok Vám prinášame základné informácie ohľadom návštev cintorína, či boholužieb k Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých vo Svite.

Aj tento rok Vám prinášame základné informácie ohľadom návštev cintorína, či boholužieb k Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých vo Svite.

Otváracie hodiny cintorína vo Svite

Cintorín vo Svite je pre verejnosť otvorený 24 hodín denne a inak tomu nebude ani počas nadchádzajúceho „dušičkového“ víkendu a Sviatku všetkých svätých, či Pamiatky zosnulých.

Spomienkové vence a zber odpadu

Pracovníci Technických služieb mesta Svitpre Vás v týchto dňoch pripravujú krásne spomienkové vence zo živej čečiny podľa želania. Tento rok si ich môžete vo Svite zakúpiť až na dvoch miestach – v budove verejnej zelene (bývalé skleníky) a v Dome smútku.

Pre návštevníkov cintorína je pre prípad potreby v areáli pristavený veľkoobjemový kontajner na zber odpadu.

Bohoslužby

V stredu 1. novembra 2017, na Sviatok všetkých svätých, sa o 14.00 hod. bude konať spoločná ekumenická dušičková pobožnosť. Na pobožnosti budú prítomní gréckokatolícki a evanjelickí duchovní, rovnako aj rímskokatolícki kňazi, nakoľko na svitskom cintoríne odpočívajú ľudia viacerých náboženských vyznaní. Vo štvrtok 2. novembra 2017 sa bude sláviť spomienka na Všetkých verných zosnulých. Okrem svätej omše bude po večernej omši, t. j. o 19.00 hod., na cintoríne aj pobožnosť za nenarodené deti.

Mestská polícia

Mestská polícia bude počas týchto sviatočných dní vo zvýšenom nasadení najmä v okolí cintorína, vzhľadom na očakávaný veľký počet návštevníkov, kde bude v prípade potreby pomáhať pri riadení dopravy a zabezpečovaní verejného poriadku.

Autor: Správca Webu