Daňové priznanie môžete podať aj na mestskom úrade

Daňové priznanie môžete podať aj na mestskom úrade

Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom a rozširuje kontaktné miesta, na ktorých budú zamestnanci finančnej správy preberať daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017. Daňové priznanie tak počas posledných marcových dní bude možné podať nielen priamo na daňových úradoch, ale vo viacerých mestách aj na mestských úradoch, v kultúrnych domoch, ale napríklad aj v kine, klientskom centre či v knižnici.

Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom a rozširuje kontaktné miesta, na ktorých budú zamestnanci finančnej správy preberať daňové priznania k dani z príjmov za rok 2017. Daňové priznanie tak počas posledných marcových dní bude možné podať nielen priamo na daňových úradoch, ale vo viacerých mestách aj na mestských úradoch, v kultúrnych domoch, ale napríklad aj v kine, klientskom centre či v knižnici.

Podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 budú môcť daňovníci aj na ďalších viac ako 40 miestach v rôznych obciach a mestách mimo sídiel daňových radov a ich organizačných zložiek. Finančná správa chce vďaka tomuto opatreniu uľahčiť daňovníkom podávanie daňových priznaní k dani z príjmov a preto robí všetko preto, aby daňovníci mali čo najväčší komfort.

Súčasťou proklientskych opatrení finančnej správy sú nielen posilnené podateľne, dlhšie otvorené daňové úrady či dlhšie prevádzkové hodiny Call centra finančnej správy, ale aj rozšírenie možností na preberanie daňových priznaní na miestach, kde to inak nie je možné. Finančná správa sa aj tento rok snaží urobiť všetko preto, aby daňovníci mali pri plnení si svojich povinností voči finančnej správe čo najväčší komfort.

Vo Svite tak budete môcť podať daňové priznanie 27. marca 2018 od 8.00 do 15.00 hod. aj na Mestskom úrade - v kancelárii č. 3 na prízemí, vľavo hneď vedľa výťahu.

Viac informácií nájdete na https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_dan-priznanie/bc.

Foto: zive.sk

Autor: Správca Webu