CIRKULÁRNA EKONOMIKA V PRAXI

KOMPOST

V rámci realizácie myšlienky cirkulárnej ekonomiky Technické služby Mesta Svit využili kompost - produkt kompostárne na zveľadenie exteriéru škôlky vo Svite. Ušetrili finančné prostriedky, využili vlastný produkt a vrátili prírode recyklované bioodpady počas týždňa povedomia o komposte.

Cirkulárna ekonomika je komplexný systém hospodárenia, ktorý sa snaží o čo najdlhšie udržanie surovín v ekonomike („v obehu“) s cieľom šetriť prírodné zdroje a znižovať ľudský dopad na planétu. Stojí na využívaní zdrojov udržateľným spôsobom. 

V rámci realizácie myšlienky cirkulárnej ekonomiky Technické služby Mesta Svit využili 13,23 tony kompost - produkt kompostárne na zveľadenie exteriéru materskej škôlky vo Svite. Týmto ušetrili finančné prostriedky, využili vlastný produkt a vrátili prírode recyklované bioodpady, čím podporili Medzinárodný týždeň povedomia o komposte.

Medzinárodný týždeň povedomia o komposte (International Compost Awareness Week) je najväčšia a najkomplexnejšia vzdelávacia iniciatíva o kompostovaní. Jej cieľom je spolupracovať na zvýšení povedomia verejnosti o tom, prečo by sme mali kompostovať biologický odpad a využívať kompost na zlepšovanie kvality pôdy. 

Koná sa každý rok počas prvého celého májového týždňa, v tomto roku 5. – 11. mája. Každý rok má inú tému, tohtoročnou témou je: Kompost...Majster prírody v oblasti klímy. 

Medzinárodný týždeň povedomia o komposte (ICAW) sa zrodil v Kanade v roku 1995. 

Ako kompostovať Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.1 MB

 

 

 

Prílohy

kompostovanie.pdf

kompostovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Autor: Technické služby Mesta Svit/minzp.sk