Cesta okolo Tatier naberá po rokoch reálny rozmer

Cesta okolo Tatier naberá po rokoch reálny rozmer

Cezhraničná spolupráca samospráv a miestnych komunít pohraničného regiónu trvá už 23 rokov. Táto spolupráca slovenskej a poľskej strany priniesla už hmatateľné výsledky v podobe rôznych kultúrnych, športových, vedeckých či spoločenských podujatí a slovensko - poľských cezhraničných investícií. Mnohé podujatia sú organizované v rámci Fondu mikroprojektov.

Cezhraničná spolupráca samospráv a miestnych komunít pohraničného regiónu trvá už 23 rokov. Táto spolupráca slovenskej a poľskej strany priniesla už hmatateľné výsledky v podobe rôznych kultúrnych, športových, vedeckých či spoločenských podujatí a slovensko - poľských cezhraničných investícií. Mnohé podujatia sú organizované v rámci Fondu mikroprojektov.

CELKOVÝ POČET MIEST ZAPOJENÝCH ZO SLOVENSKEJ STRANY JE 15:
Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Levoča, Podolínec, Poprad, Ružomberok, Trstená, Tvrdošín, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Svit, Vysoké Tatry

CELKOVÝ POČET OBCÍ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU Z OKRESOV SR: 103

V utorok 30. januára 2018 sa v poľskom meste Szczawnica konal XXIII. Cezhraničný Kongres Euroregiónu "Tatry". Kongresu sa zúčastnili zástupcovia miestnych samospráv - členovia Euroregiónu "Tatry" a pozvaní hostia. Mesto Svit je od roku 1999 tiež aktívnym členom tohto zväzku, na kongrese ho zastupoval primátor mesta Miroslav Škvarek.

Účastníci sa oboznámili s informáciami súvisiacimi s činnosťou zväzku Euroregión „Tatry“ v roku 2017, tiež o realizácii projektov v rámci Projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG a nevynechali ani skutočnosti týkajúce sa výstavby cyklistického okruhu spájajúceho kúpeľné miesta doliny Popradu.

V rámci Kongresu sa uskutočnil slávnostný krst knihy pod názvom ROČENKA EUROREGIÓNU „TATRY“ POHRANIČIE POĽSKO-SLOVENSKÉ, ktoré vydalo Združenie Euroregión Tatry v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry“ v náklade 3 000 ks. Kniha prezentuje 24 poľských a slovenských miest – členov Euroregiónu „Tatry“.

Súčasťou Kongresu bola aj prezentácia projektu historicko – kultúrno - prírodnej Cesty okolo Tatier – 2. etapa (výstavba cyklotrás), ktorý sa už realizuje, ako aj projekt Cesty okolo Tatier – 3. etapa, ktorý bol pripravený a momentálne je v štádiu hodnotenia. Myšlienka projektu Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier vznikla v roku 2004, kedy sa začalo s prípravou jej realizácie.

Projekt bol kreovaný nadšencami z oboch strán Tatier, ktorých cieľom bolo realizovať "CESTU OKOLO TATIER".

Počas prípravy trvalo niekoľko rokov, kým sa definovali parametre - hlavné piliere celého projektu. Prípravný tím postupne narážal na súbor problémov, ktoré významnou mierou ovplyvňovali cieľové riešenia. Boli to predovšetkým majetkovo-právne vzťahy k pozemkom po ktorých boli trasy projektované a ďalším významným problémom bolo určenie zdrojov, z ktorých sa projekt bude financovať. Tento problém priniesol niekoľkoročné úsilie o ovplyvnenie tvorby cieľových skupín pri použití finančných prostriedkov z EÚ tak, aby bolo možné prefinancovať práve spomenuté aktivity CESTY OKOLO TATIER.

Hlavnými piliermi tejto cesty sú miesta s jedinečnými, historickými, kultúrnymi a prírodnými hodnotami, aktívny odpočinok a bezpečné prehliadky, trasy vhodné pre cyklistov, korčuliarov, chodcov i bežkárov a spojenie 250 km cyklotrás okolo Tatier. PRVÁ ETAPA REALIZÁCIE PROJEKTU PREBIEHALA V ROKOCH 2014 – 2015, počas ktorej bol vybudovaný aj cyklistický chodník Poprad – Svit a tento úsek je tiež súčasťou už spomínanej Cesty okolo Tatier. Ukončenie druhej etapy a dobudovanie posledných 60 km cyklistických chodníkov je naplánované v roku 2018.

Viac informácií o cyklistickej ceste okolo Tatier nájdete na:
www.cestaokolotatier.eu
http://www.euroregion-tatry.eu/_pliki/szlak_wokol_tatr_agnieszka_pyzowska_euwtcompressed,6d10e.pdf

Autor: Správca Webu