Ceny mesta

ilustračná foto_Ceny mesta

Aj v tomto roku sa budú udeľovať a odovzdávať najvyššie mestské ocenenia ľuďom, ktorí sa významnou mierou podieľali na rozvoji mesta v rôznych oblastiach života. Svoje návrhy na udelenie Cien mesta môžete posielať najneskôr do 15.4.2024.

ilustračná foto_Ceny mestaUdeje sa tak v rámci slávnostného galaprogramu 28. júna 2024, kedy si pripomíname 90. výročie vzniku nášho mesta.

Svoje návrhy a nominácie na udelenie Cien mesta, Cien primátorky a Ceny primátorky - Mladá osobnosť mesta môžete posielať najneskôr do 15. apríla 2024.

Aby bolo udeľovanie čo najobjektívnejšie, každoročne sa obracia vedenie mesta na širokú verejnosť, aby písomne najneskôr do 15. apríla 2024 doručila svoje návrhy na ocenenie osobností pre rok 2024. Návrhy, ktoré budú doručené poštou alebo osobne cez podateľňu Mestského úradu Svit po tomto termíne nebudú akceptované.

Navrhované osobnosti musia spĺňať niektoré z nasledujúcich kritérií, ktoré sú určené štatútom mesta:

 - vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

- významné pričinenie sa o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

- činnosť pri záchrane ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.

Tieto kritériá platia pre udelenie Ceny mesta Svit. Udelenie Ceny primátorky je v kompetencii primátorky mesta a v hierarchii ocenení nasleduje za Cenou mesta. Ak však máte návrhy aj v tejto kategórii, vedenie mesta ich rado príjme.

Svoje návrhy zasielajte na adresu: Mestský úrad, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit. Na obálku napíšte heslo „Ceny mesta“.

Veríme, že aj tento rok sa s Vašou pomocou podarí nezabudnúť na nikoho, kto si takúto pozornosť zaslúži.

Autor: red.