CENY ENERGIÍ POZASTAVUJÚ PREVÁDZKU SVITSKEJ PLAVÁRNE

CENY ENERGIÍ POZASTAVUJÚ PREVÁDZKU SVITSKEJ PLAVÁRNE 1

Analýza návštevnosti plavárne poukazuje na fakt, že z celkového počtu návštevníkov je len 18 % Sviťanov a zvyšných 82 % sú obyvatelia z okolia. Celková návštevnosť v decembri je dokonca ešte o 50 % nižšia, ako v inom zimnom mesiaci.

Dotácia mesta, ani zvýšenie cien vstupného nepostačujú na pokrytie prevádzkových nákladov. Z uvedených čísiel vidieť, že zatvoriť plaváreň na december je skutočne opodstatnené. Bytový podnik Svit ako nájomca plavárne vo svojom vyhlásení prináša ďalšie fakty, ktoré vysvetľujú dočasné zatvorenie prevádzky.

Už v tomto roku sa zvýšila  cena elektrickej energie o 7,4 %, vody o 5 % a tepla o 14 %. Predpokladaný náklad na energie pre rok 2023 je 679 000 eur, čo čo predstavuje 4,17 násobok cien energií roku 2022 (výpočet vychádza z predpokladaných cien tepla, elektrickej energie a vody). Zvýšenie tržieb a poskytnutá dotácia od  Mesta Svit na prevádzku plavárne (vo výške 159 300 eur ročne) z dôvodu nárastu cien energií nepostačuje na krytie prevádzkových nákladov. Predpokladaný náklad na spotrebu energií k 31. 12. 2022 v plavárni je 162 900 eur bez DPH.

Plaváreň vykazuje dlhodobú stratu. A s predpokladaným nárastom cien energií v roku 2023 ju už ani Mesto Svit, ani Bytový podnik nebude môcť financovať celý kalendárny rok. Preto so zreteľom na hospodárne nakladanie s verejnými financiami a po dohode s poslancami bude plaváreň v zimných mesiacoch roku 2023 zatvorená (predpoklad – január, február, prípadne marec). To bolo zohľadnené aj v navrhovanom rozpočte mesta na rok 2023, kde dotácia na plaváreň bola znížená a tieto financie boli presunuté na podporu iných športových aktivít v meste.

 

Bytový podnik prijímal opatrenia, ktoré znamenali úsporu nákladov tak energeticky náročnej budovy akou plaváreň je už pri navýšení cien energií počas roka 2022:

  • Zvýšenie cien vstupného pre návštevníkov bez trvalého pobytu vo Svite od 1. 2. 2022. Tržby síce vzrástli, ale zvýšila sa aj nákupná cena materiálu, čistiacich prostriedkov, chémie potrebnej na zabezpečenie bazénov, služieb a najvýraznejšie stúpli ceny energií,
  • Zníženie teploty vody v plaveckom bazéne  o 1° C,
  • zníženie teploty vzduchu  o 1° C,
  • zníženie teploty teplej úžitkovej vody v systéme o 5°C,
  • prísna kontrola dávkovania chémie a nastavenie hodnôt na technológii,
  •  prikrývanie plaveckého bazéna plachtami – zníženie vlhkosti a udržiavanie teploty vody,
  •  montáž  nových zmiešavačov vody v sprchách,
  • znížený počet dní saunovania o 2 dni.
  • Výmena frekvenčného meniča pre čerpadlo prania v neplaveckom bazéne s cieľom intenzívnejšieho prania filtračného piesku, aby sa frekvencia prania znížila, a tým sa znížili straty tepla a vody.

Plaváreň bola zatvorená aj celý november, ale šlo o plánovanú odstávku v zmysle platnej legislatívy. Otvorenie plavárne na 29 dní by navýšilo straty na plavárni o 24 600 eur, takže celková finančná strata na prevádzke plavárne  ku koncu roka 2022 by bola 71 100 eur.

Bytový podnik nie je len prevádzkovateľom plavárne, ale aj správcom oboch domov kultúry, Športovej haly, Zariadenia opatrovateľskej služby, Domu opatrovateľskej služby, Futbalového štadióna, Obvodného zdravotného strediska, Mestského úradu, materských škôl, ďalej je správcom takmer 1 500 bytov. Na základe týchto čísel je prioritou vedenia mesta i Bytového podniku, ako správcu,  zabezpečiť vykurovanie Zariadenia opatrovateľskej služby a materských škôl, kde nárast ceny plynu bol takmer o 231 % .

Vedenie mesta však napriek všetkému hľadá spôsoby, ako zabezpečiť chod plavárne. Primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová: „Mojim cieľom je získať finančné zdroje a prevádzkovať plaváreň. Máme snahu získať dotácie alebo nenávratné finančné zdroje na vykrytie zvýšených nákladov na energie. Snažíme sa hľadať riešenia v spolupráci s prezidentom Slovenskej plaveckej federácie Ivanom Šulekom, ktorý má záujem pomôcť nášmu mestu a plavárni v záujme podpory profesionálnych plavcov, ktorí u nás trénujú. Táto komunikácia prebieha na úrovni vlády a premiéra SR, preto verím a urobím maximum pre to, aby zatvorenie nebolo dlhodobou záležitosťou.“

oznam o zatvorení plavárne - Bytový podnik Svit (69.24 kB)

 

Prílohy

Oznam odstávka december 2022 FINAL.docx

Oznam odstávka december 2022 FINAL.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 69,24 kB
Autor: Daniela Virostko