Blížia sa voľby do orgánov VÚC

Blížia sa voľby do orgánov VÚC

V sobotu 4. novembra 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov vyšších územných celkov – tzv. krajské voľby. Termín volieb vyhlasuje predseda parlamentu najneskôr 110 dní predo dňom konania volieb. Podľa zákona sa voľby konajú v posledných 14 dňoch volebného obdobia. Naposledy bolo hlasovanie v roku 2013.

V sobotu 4. novembra 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov vyšších územných celkov – tzv. krajské voľby. Termín volieb vyhlasuje predseda parlamentu najneskôr 110 dní predo dňom konania volieb. Podľa zákona sa voľby konajú v posledných 14 dňoch volebného obdobia. Naposledy bolo hlasovanie v roku 2013.


Prvé kolo sa konalo 9. novembra a druhé 23. novembra 2013. Práve do 23. novembra teda majú byť zvolení noví predsedovia krajov a krajskí poslanci.

Po novom už nebudeme voliť predsedov krajov v dvoch kolách, ale iba v jednom. Za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.

Na Slovensku máme osem samosprávnych krajov. Voliť si budeme nielen predsedov, ale aj krajských poslancov. Právo voliť majú občania SR aj cudzinci, ktorí sú obyvateľmi daného kraja a najneskôr v deň konania volieb dovŕšia vek 18 rokov.

To znamená, že aj v Prešovskom kraji budeme voliť predsedu kraja a poslancov zastupiteľstva Prešovského kraja. Zastupiteľstvo bude mať opäť 62 poslancov, pričom poslanci sú voelní v každom okrese, resp. za každý okres. V Prešovskom kraji je 13 okresov a počet poslancov pre každý okres je určený počtom obyvateľov daného okresu. V okrese Poprad sa bude voliť 8 poslancov.

Pre tieto nadchádzajúce voľby nastala aj jedna zásadná zmena - predsedu a poslancov si budeme voliť len pre toto volebné obdobie na dobu 5 rokov oproti štandardným 4 rokom (z dôvodu zjednotenia termínu volieb do VÚC s komunálnymi voľbami v roku 2022).

Volebné miestnosti budú otvorené v určený deň, t. j. 4. novembra 2017, v čase od 7:00 – 22:00 hod. Mesto Svit určilo volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne:

VO č. 1 Dom kultúry, Námestie J. Antonína Baťu č. 198/1

VO č. 2 Spojená škola, ul. Mierová 232/134

VO č. 3 Spojená škola, ul. Mierová 232/134

VO č. 4 Zasadačka mesta Svit nad poštou, ul. Štúrova 275/86

VO č. 5 Základná škola, ul. Komenského 221/2

VO č. 6 Dom kultúry Pod Skalkou, ul. Priečna 501/2

Bližšie informácie k voľbám a zároveň aj zoznam kandidátov na predsedu a poslancov samosprávneho kraja nájdete na internetovej stránke mesta Svit a na úradnej tabuli mesta.

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená.

Do 3.11.2017 žiadosti vybavuje Emília Hajná – tel. kontakt: 052/7875118

Dňa 4.11.2017 žiadosti vybavuje PhDr. Petronela Bocková – tel. kontakt: 052/7875122, 0908 406 178

Viac informácii o voľbách do VÚC nájdete na: www.svit.sk alebo https://www.minv.sk/?volby-vuc

Autor: Správca Webu