Bádateľský festival GLOBE Games prepája žiakov s vedcami

Globe Games 2024

Skúmajú prírodu, sledujú vývoj počasia a diskutujú o zmene klímy, určujú kvalitu vody, mapujú stromy a rastliny v okolí svojej školy. Tieto bádateľské aktivity riešia počas celého roka, žiačky a žiaci zapojení v medzinárodnom vzdelávacom programe GLOBE.

Globe Games 2024Vyvrcholením ich celoročných environmentálnych aktivít bude bádateľský festival GLOBE Games, ktorý sa uskutoční na Slovensku po prvýkrát, v dňoch 6. - 9. júna 2024 v meste Svit.

Pilotný ročník tohto stretnutia žiakov, učiteľov a vedcov zapojených do medzinárodného programu, organizuje Stredná odborná škola (SOŠ) polytechnická Jana Antonína Baťu vo Svite, v spolupráci s mestom Svit a Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE, ktorý program na Slovensku koordinuje.

"Po každom ročníku GLOBE Games, ktorých sme sa zúčastnili v zahraničí, sme snívali o tom, že by sme takého podujatie chceli zažiť aj na Slovensku. Nakoniec sme si to privolali a organizujeme ho u nás na škole. Máme z toho veľkú radosť," uviedli Adriana Mlynská a Martina Gánovská – koordinátorky programu GLOBE na SOŠ polytechnickej vo Svite.

"Bádateľsky orientované vzdelávanie je prístup, kde deti v súvislostiach skúmajú svet okolo seba a pracujú s reálnymi dátami. V Programe GLOBE navyše mladí bádatelia zdieľajú svoje výsledky s rovesníkmi z celého sveta. Tento festival je skvelý v tom, že žiaci sa stretnú osobne, zažijú spoločné bádanie v teréne a spolupracujú s odborníkmi z viacerých vedeckých inštitúcií aj z NASA. Veľmi sa teším z toho, že experti budú s našimi žiakmi zdieľať svoje poznatky, skúsenosti a diskutovať o rôznych oblastiach životného prostredia a vedy," dodáva Jana Pavlíková, koordinátorka Programu GLOBE na Slovensku.

Na festivale sa stretne 32 bádateľských tímov zo Slovenska a Čiech, viac než 120 študentov, vo veku od 7 do 17 rokov, 40 pedagógov a 16 expertov z rôznych vedeckých inštitúcií. Počas štyroch dní budú študenti a učitelia prezentovať výsledky svojej celoročnej práce, overovať svoje vedomosti a zručnosti a zdieľať skúsenosti s bádateľským programom.

Súčasťou GLOBE Games budú aj workshopy s odborníkmi a vedcami z SHMÚ, TANAP-u, CHKO-Horná Orava, MŽP SR, CEVEV Malá líška, GearCheckers a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie. Pozvanie prijal aj vedec Peter Falcon z NASA z Washington, D.C., ktorý študentom aj pedagógom priblíži ako a kde sa dajú nájsť otvorené dáta NASA o Zemi a ako ich študenti môžu využívať vo svojich projektoch.

Podujatie GLOBE Games je realizované v spolupráci s ďalšími organizáciami a za finančnej podpory Americkej ambasády na Slovensku.

Doplňujúce informácie:
  • Do Programu GLOBE sa zapája 127 krajín, na Slovensku ide aktuálne o 50 vzdelávacích inštitúcií. Vďaka aktívnym žiakom a ich pedagógom sme do databázy, ktorú využíva aj NASA, prispeli doteraz až 4 521 údajmi.
  • Program na Slovensku už štvrtý rok koordinuje Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE. Školám poskytuje pomôcky, prístroje, metodické materiály, školenia, priebežné konzultácie a podporu na realizáciu výskumu v rámci štyroch oblastí: meteorológie, hydrológie, fenológie a kolobehu uhlíka.
  • Program využíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vzdelávania. Žiaci trénujú výskumné zručnosti, ktoré využívajú pri realizácii vlastných vedeckých projektov. Na výskum nadväzujú konkrétne akcie na zlepšenie životného prostredia v okolí školy.
  • Viac informácií o Programe GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) nájdete na slovenskej stránke www.globeslovakia.sk alebo na hlavnej stránke programu www.globe.gov.
Autor: red.