Ako predchádzať vzniku odpadu

Ako predchádzať vzniku odpadu

Pred samotným triedením odpadu do príslušných vriec a nádob je potrebné sa zamyslieť nad tým, že dôležité je tiež predchádzať jeho vzniku. Čo to vlastne znamená?

Pred samotným triedením odpadu do príslušných vriec a nádob je potrebné sa zamyslieť nad tým, že dôležité je tiež predchádzať jeho vzniku. Čo to vlastne znamená?

Predchádzanie vzniku odpadu sú opatrenia, ktoré sa prijmú pred tým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú

- množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,
- nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo
- obsah škodlivých látok v materiáloch a vo výrobkoch.

Nielen podnikatelia ale aj samotní občania sú veľmi dôležití pri predchádzaní vzniku odpadu.

Preto myslime na to, že svoj význam má napríklad aj:

✓ Opätovné používanie výrobkov (ich odovzdanie na zberné miesta, kde si ich môžu ľudia, ktorí ich vedia ešte využiť vyzdvihnúť – bazáre, antikvariáty, charita, ...)
✓ Pitie vody z vodovodu (odbúranie nákupu nápojov v plastových/sklenených fľašiach)
✓ Nákup koncentrovaných produktov (vydržia dlhšie a nahradia niekoľko-násobný nákup toho istého výrobku, ktorý nie je koncentrovaný)
✓ Nákup len tých výrobkov, ktoré potrebujeme (zamedzíme tak zbytočné plytvanie vlastných finančných prostriedkov a tiež zminimalizujeme následný odpad)
✓ Vlastná taška pri nákupe v obchode a tak nemusíme kupovať „jednorazové“ igelitky
✓ Obojstranná tlač dokumentov a uprednostňovanie elektronických dokumentov
✓ Používanie produktov vo vratných, zálohovaných obaloch (použité obaly tak môžeme vrátiť)

Veríme, že sa nám spoločne bude dariť pri ochrane nášho životného prostredia.

Autor: Správca Webu