AJ MESTO DOSTALO MIKULÁŠSKY DARČEK – SCHVÁLENIE PROJEKTU VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA

AJ MESTO DOSTALO MIKULÁŠSKY DARČEK – SCHVÁLENIE PROJEKTU VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA  1

Po takmer ročnom čakaní na výsledok hodnotenia prišla práve
6. decembra kladná odpoveď.

Projekt v hodnote takmer 1,5 milióna eur sa týka Štúrovej ulice a jeho realizácia bude znamenať celkom 13 vodozádržných opatrení, ale aj rekonštrukcie chodníkov a parkovísk a revitalizáciu zelene. Výsledkom bude uprava chodníkov, parkovík, vneporovnateľne lepšia kvalita života obyvateľov.

 

  • Finančný príspevok: 1 318 856 eur
  • Celkové výdavky: 1 487 876 eur

 

ZREALIZUJE SA:

  • 13 efektívnych vodozádržných opatrení na ul.Štúrova a vnútroblok Štúrova,
  • Zachytávanie a zhromažďovanie zrážkovej vody zo striech budov do podzemných nádrží, ktoré následne pomocou „SMART“ riešenia budú v období sucha využívané na zavlažovanie územia,
  • Spolu s účelným zadržiavaním dažďovej vody sa dosiahne primeraná závlaha a zlepšenie mikroklímy v období suchého leta,
  • výmena nepriepustných povrchov chodníkov a parkovísk za priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou,
  • revitalizácia plôch zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar vody. 

 

Autor: Daniela Virostko