Aby boli seniori nezraniteľní v digitálnom svete

školenia seniorov_projekt Digi seniori

Už po tretíkrát sa v našom meste organizuje digitálne vzdelávanie seniorov nad 65 rokov. Začíname školeniami pre začiatočníkov a od 2. polovice júna školeniami pre pokročilých.

školenia seniorov_projekt Digi senioriTentokrát sa budú 10 seniori školiť, nadobúdať zručnosti a vedomosti z oblasti výpočtovej techniky v úrovni školenia začiatočník.

Školenia pre začiatočníkov sa budú realizovať v priestoroch MsÚ v týchto termínoch:

13.5.2024 od 10.00 hod. (pondelok) 3 hodiny

20.5.2024 od 10.00 hod. (pondelok) 3 hodiny

24.5.2024 od 10.00 hod. (piatok) 3 hodiny

3.6.2024 od 10.00 hod. (pondelok) 3 hodiny

7.6.2024 od 10.00 hod. (piatok) 3 hodiny

Projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“ sa realizuje z Plánu obnovy a odolnosti SR pod záštitou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a je známy ako Digitálni seniori. 

Obyvatelia Svitu nad 65-rokov, ktorí sa do projektu Digitálni seniori registrovali ako začiatočníci, sa školia na Mestskom úrade vo Svite 5-krát po 3 hodiny na pridelených digitálnych zariadeniach. Práve tie budú úspešným absolventom po záverečnej skúške odovzdané na ich plnohodnotné používanie.

Bonusom tohto projektu je dátový balík s predplateným množstvom dát, ktorý bude seniorom doručený po ukončení školenia. Môžu tak naplno a naďalej využívať nadobudnuté zručnosti a vedomosti.

Bližšie informácie k projektu Digitálni seniori nájdete na oficiálnej webovej stránke https://www.digitalniseniori.gov.sk/, kde je pre záujemcov k dispozícii aj možnosť prihlásenia sa do projektu prostredníctvom predregistračného formulára.

Taktiež, za účelom poskytovania informácií a pomoci pri prihlasovaní, bola zriadená linka Call-centra na telefónnom čísle 02 /35 80 30 80, na ktorú sa seniori a široká verejnosť môžu počas pracovných dní obrátiť. Operátori Call-centra radi poskytnú odpovede a pomoc na všetky otázky a dopyty.

Autor: red.