Život v meste

Zobrazené 1531-1560 z 1668
Obchodná verejná súťaž na nájom priestorov v Dome kultúry

Obchodná verejná súťaž na nájom priestorov v Dome kultúry

Dátum: 3. 5. 2017

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a §281-§288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž (OVS) č. 4/2017 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit.

Nové občianske združenie pre mládež

Nové občianske združenie pre mládež

Dátum: 20. 4. 2017

Nové občianske združenie pre mládež v našom meste!

Slávnostné prijatie jubilantov

Slávnostné prijatie jubilantov

Dátum: 13. 4. 2017

V stredu 5. apríla 2017 sa primátor mesta Svit Miroslav Škvarek stretol s občanmi mesta Svit pri slávnostnej príležitosti osláv ich životného jubilea. Pozvanie prijali občania, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea a na túto počesť sa v obradnej sieni Domu kultúry vo Svite zišlo 30 oslávencov.

Veľká noc 2017

Veľká noc 2017

Dátum: 12. 4. 2017

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľkonočné sviatky so sebou okrem sviežeho zelenania sa trávy, prvých jarných kvetov a švitorenia vtáčikov aj veľa krásnych a unikátnych zvykov a tradícií, ktoré sa v minulosti k tomuto obdobiu viazali. Dodnes dodržiavame pôst na Veľký piatok a nevynechávame ani oblievačku a šibačku na Veľkonočný pondelok. Spolu s Vianocami patria sviatky Veľkej noci nepochybne k tým najkrajším v roku. Rodina má príležitosť stretnúť sa znova pri spoločnom stole a práve v tieto dni si uctievame tradície viac, ako inokedy.

Pozemky v ZO Breziny opäť na predaj

Pozemky v ZO Breziny opäť na predaj

Dátum: 4. 4. 2017

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281-§ 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č.3/2017 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 1 a 2834, k.ú.Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite.

Mesto opätovne získalo Pečať rozvoja obcí a miest

Mesto opätovne získalo Pečať rozvoja obcí a miest

Dátum: 29. 3. 2017

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky vyhodnotilo mesto Svit ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja. Patrí medzi 30 percent miest, ktoré vyšli z hodnotenia pozitívne.

Mesto Svit sa stalo novým sídlom Správy TANAP-u

Mesto Svit sa stalo novým sídlom Správy TANAP-u

Dátum: 24. 3. 2017

Správa Tatranského národného parku (TANAP), ktorá od roku 2000 sídlila v prenajatých priestoroch v Tatranskej Štrbe, sa v týchto dňoch sťahuje do Svitu.

Siedmaci si vyskúšali úlohu mestských poslancov

Siedmaci si vyskúšali úlohu mestských poslancov

Dátum: 22. 3. 2017

Aj tento rok pokračuje vedenie mesta Svit v dohode s vedením základných škôl vo Svite, že v rámci hodín občianskej výchovy budú žiaci siedmych ročníkov postupne navštevovať priestory Mestského úradu vo Svite. Účelom týchto stretnutí je možnosť žiakov konfrontovať informácie o samospráve a jej fungovaní, ktoré získali z vyučovacieho procesu so skutočnosťou, teda teóriu s praktickou ukážkou činnosti samosprávy.

Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien

Dátum: 8. 3. 2017

Vedenie Mesta Svit praje všetkým ženám k Medzinárodnému dňu žien, aby vám priniesol toľko lásky, šťastia a radosti, koľko rozdávate svojim najbližším. Nezabúdajte na to, že všetky ženy sú výnimočné a zaslúžia si nielen úctu, ale aj slová vďaky už len za to, že sú a robia náš svet krajším.

Zmena dopravného značenia na ceste I/18 vo Svite

Zmena dopravného značenia na ceste I/18 vo Svite

Dátum: 8. 3. 2017

Na ceste I/18 vo Svite sa mení dopravné značenie. V určitých úsekoch cesty dôjde v najbližších dňoch na základe osadenia dopravných značiek v intraviláne mesta k zmene najvyššej povolenej rýchlosti z 50 km/h na 70 km/h.

Zásahový tím pre medveďa hnedého

Zásahový tím pre medveďa hnedého

Dátum: 28. 2. 2017

V súčasnosti je problematika škôd spôsobených medveďom hnedým na hospodárskych zvieratách, včelstvách, poľnohospodárskych plodinách, ovocných, lesných drevinách a majetku pomerne citlivo vnímaná zo strany odbornej, ale hlavne laickej verejnosti.

Mesto Svit vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku

Mesto Svit vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku

Dátum: 28. 2. 2017

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607, zastúpené primátorom mesta Ing. Miroslavom Škvarekom (ďalej aj „vyhlasovateľ“) vyhlasuje na základe § 281 - 288 zák.č. 513/1991Zb. Obch.zák. obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta č. 2/2017. Účelom nájmu je prevádzkovanie nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry ako reštaurácia a kaviareň.

Privítanie nových občanov mesta Svit

Privítanie nových občanov mesta Svit

Dátum: 13. 2. 2017

V sobotu 11. februára 2017 sme v Obradnej sieni Domu kultúry vo Svite slávnostne privítali nových občanov nášho mesta – malých Sviťanov. Hrdým rodičom a hosťom zaželal všetko dobré do života najprv primátor mesta Ing. Miroslav Škvarek a vedúca odboru školstva a kultúry pri MsÚ vo Svite Mgr. Lenka Mačugová. Pozvanie na zápis do pamätnej knihy prijali rodičia a ich detičky, narodené v období od 8. júna 2016 do 19. októbra 2016. Príjemnú atmosféru svojimi umeleckými hudobnými výkonmi dotvorila Súkromná základná umelecká škola Fantázia.

Cena tepla pre Sviťanov tento rok poklesla

Cena tepla pre Sviťanov tento rok poklesla

Dátum: 9. 2. 2017

Zmluvu o centrálnej dodávke tepla slúžiaceho na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre bytovú a komunálnu sféru mesta Svit v roku 2017 podpísali na Mestskom úrade vo Svite vo štvrtok 2. februára 2017 riaditeľ Chemosvitu Energochem, a. s., Ing. Peter Ferjanček a riaditeľka spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Ing. Dana Meriačová za prítomnosti predsedu predstavenstva Chemosvitu Energochem, a.s. Ing. Vladimíra Baloga, zástupcu primátora mesta Svit Ivana Zimu a prednostu mestského úradu Ing. Stanislava Kopčáka.

Pietny akt kladenia vencov k 72. výročiu oslobodenia mesta

Pietny akt kladenia vencov k 72. výročiu oslobodenia mesta

Dátum: 31. 1. 2017

V piatok 27. januára sme si pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku padlým pripomenuli 72. výročie oslobodenia mesta Svit. Primátor mesta Miroslav Škvarek vo svojom príhovore zdôraznil významnosť tejto historickej udalosti, pričom spomienky na ňu sa zúčastňuje stále menej a menej priamych účastníkov, ktorí by nám hrôzy vojny svojimi autentickými spomienkami pripomínali. A my by sme zabúdať nemali.

Mesto Svit vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku (ZO Breziny)

Mesto Svit vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku (ZO Breziny)

Dátum: 31. 1. 2017

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607, zastúpené primátorom mesta Ing. Miroslavom Škvarekom vyhlasuje na základe § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta č. 1/2017.

Novoročné stretnutie seniorov s predstaviteľmi mesta Svit

Novoročné stretnutie seniorov s predstaviteľmi mesta Svit

Dátum: 31. 1. 2017

Seniori tvoria vo Svite pomerne veľkú časť obyvateľstva a nie je žiadnym tajomstvom, že žijú aktívny život - organizujú akcie, do ktorých zapájajú všetky vekové kategórie. Už siedmy rok zorganizovala Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) vo Svite v spolupráci so spoločenskými organizáciami mesta Novoročné stretnutie seniorov s poslancami. Pozvaní boli zástupcovia mestských podnikov, základných škôl, Okresná organizácia JDS Poprad i najvyšší predstavitelia mesta.

Výťah na mestskom úrade je už v prevádzke

Výťah na mestskom úrade je už v prevádzke

Dátum: 27. 1. 2017

V budove Mestského úradu vo Svite bolo potrebné v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o Všeobecných technických požiadavkách na zabezpečenie užívania osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie zrealizovať výstavbu osobného výťahu pre bezbariérové sprístupnenie všetkých podlaží objektu.

PF 2017

PF 2017

Dátum: 23. 12. 2016

Vážení Sviťania,

Slávnostné prijatie jubilantov

Slávnostné prijatie jubilantov

Dátum: 22. 12. 2016

V stredu 14. decembra 2016 sa primátor mesta Svit Ing. Miroslav Škvarek stretol s občanmi mesta Svit pri slávnostnej príležitosti osláv ich životného jubilea. Medzi oslávencami v Dome kultúry vo Svite nechýbala ani 92-ročná jubilantka - pani Jozefína Schmidtová a 85-roční jubilanti - pani Vilma Hrašková, Mária Horvátová, páni František Magač, František Hrablay a František Béreš, ktorí aj vo svojom obdivuhodnom veku prekypujú životnou energiou.

Mikulášska kvapka 2016

Mikulášska kvapka 2016

Dátum: 22. 12. 2016

Vo štvrtok 15. decembra 2016 sa v priestoroch Centra voľného času v budove Mestského úradu vo Svite konala akcia pre darovanie krvi pod názvom „Mikulášska kvapka“.

Aj vo Svite si môžete kúpiť pstruha či kapra na Vianoce

Aj vo Svite si môžete kúpiť pstruha či kapra na Vianoce

Dátum: 14. 12. 2016

Tento rok nemusíte chodiť ďaleko, aby ste si zaobstarali ryby na štedrovečerný stôl. Pstruha či kapra si počas vianočného predaja rýb môžete kúpiť aj v stredisku Slovenského rybárskeho zväzu vo Svite.

V intraviláne mesta bude do konca mája prebiehať odstrel líšok

V intraviláne mesta bude do konca mája prebiehať odstrel líšok

Dátum: 14. 12. 2016

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva povolil v zmysle § 56 ods. 7 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve mimoriadny lov zveri za účelom obmedzenia stavu líšky hrdzavej (Vulpes vulpes) na nepoľovných plochách – v intraviláne mesta Svit, a to s okamžitou platnosťou až do 31. mája 2017. Dôvodom vydania predmetného mimoriadneho povolenia je najmä zvýšený výskyt líšok v zastavanom území mesta s poukazom na ochranu zdravia občanov a ochranu majetku občanov mesta. Na vykonanie tohto lovu bol rozhodnutím Okresného úradu Poprad poverený užívateľ uznaného poľovného revíru Kozí Kameň – PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Obmedzenie pohybu po vodných plochách

Obmedzenie pohybu po vodných plochách

Dátum: 12. 12. 2016

Štrkovisko medzi Svitom a Batizovcami je aj napriek výslovnému zákazu vstupu, o ktorom informujú výstražné tabule rozmiestnené v areáli, frekventovane navštevovaným miestom nielen v lete, ale aj v zime. Oficiálne je to však aj v súčasnosti aktívne stavenisko, preto je zakázané, aby tam ľudia vstupovali a vykonávali rôzne rekreačné či športové aktivity.

Darcovia krvi zo Svitu si prevzali ocenenia

Darcovia krvi zo Svitu si prevzali ocenenia

Dátum: 9. 12. 2016

Záchrana života darovaním najcennejšej a nenahraditeľnej tekutiny na svete je jedným z najväčších prejavov ľudskosti. Takýto humánny čin je hodný významnej pozornosti, ktorej sa mnohonásobným darcom krvi dostalo slávnostným oceňovaním v piatok 25. novembra 2016 na Mestskom úrade v Poprade.

Cieľom novej reštaurácie blízko Svitu je vylepšiť kultúru stravovania na ďialniciach

Cieľom novej reštaurácie blízko Svitu je vylepšiť kultúru stravovania na ďialniciach

Dátum: 7. 12. 2016

Na diaľničnom odpočívadle Štrba neďaleko Svitu prednedávnom otvorili novú reštauráciu Smile Restaurant. Už na prvý pohľad upúta úžasným výhľadom na panorámu Vysokých Tatier a neskôr je jej cieľom upútať zákazníkov aj kvalitným jedálničkom.

Mikuláš v meste

Mikuláš v meste

Dátum: 7. 12. 2016

Mikuláš navštívil mesto Svit tento rok s malým predstihom, a to v sobotu 3. decembra. Mikulášsku atmosféru odštartoval v sobotu ráno o 09.00 hod. na železničnej stanici vo Svite špeciálny parný vlak ťahaný lokomotívou Papagáj. Spolu s Mikulášom, anjelom a čertom čakala na cestujúcich jazda historickými vagónmi zo Svitu cez Poprad do Kežmarku a späť, pričom každé dieťa vo vlaku od Mikuláša dostalo sladké prekvapenie.

Základná škola na Mierovej oslavuje sedemdesiatku

Základná škola na Mierovej oslavuje sedemdesiatku

Dátum: 30. 11. 2016

Písal sa rok 1946, keď prví žiaci zasadli do školských lavíc v budove na Hviezdoslavovej ulici. Uplynulo odvtedy už 70 rokov. 70 rokov existencie našej planéty neznamená nič. 70 rokov existencie človeka znamená, že má už za sebou veľkú časť života. 70 rokov existencie našej školy znamená, že jej prah prekročili tisíce žiakov, že dnešní sedemdesiatnici, ktorí vtedy začali chodiť do 1. triedy, majú 76 rokov. Tých niekoľko generácií našich žiakov, to je história, ktorá je napísaná v kronike života, v kronike školy.

„DOTYKY S UMENÍM“ opäť vo Svite

„DOTYKY S UMENÍM“ opäť vo Svite

Dátum: 23. 11. 2016

V dňoch 17. – 22. októbra 2016 sa uskutočnil v priestoroch Koliby vo Svite plenér mladých výtvarníkov pod názvom „DOTYKY S UMENÍM“, venovaný pamiatke na nezabudnuteľné stretnutia talentovanej mládeže s národným umelcom Tiborom Bartfayom a akademickým výtvarníkom Mariánom Prešnajderom, ktoré sa v minulosti začali konať vo Svite a donedávna pokračovali v rôznych kútoch Podtatranského regiónu.

Štátny fond rozvoja bývania oslávil 20 rokov

Štátny fond rozvoja bývania oslávil 20 rokov

Dátum: 22. 11. 2016

Štátny fond rozvoja bývania funguje už dvadsať rokov. Od svojho založenia v roku 1996 poskytol podporu pre 48-tisíc klientov v sume viac ako 2,7 miliardy eur.

Zobrazené 1531-1560 z 1668