01. jún - Medzinárodný deň detí

01. jún - Medzinárodný deň detí

Prvý júnový deň je každoročne venovaný všetkým deťom na celom svete. Pripomína nám hlavne to, že aj deti majú v našej spoločnosti svoje postavenie. Túto myšlienku plnenia radosti deťom práve 1. júna zdieľajú mnohé krajiny po celom svete.

Prvý júnový deň je každoročne venovaný všetkým deťom na celom svete. Pripomína nám hlavne to, že aj deti majú v našej spoločnosti svoje postavenie. Túto myšlienku plnenia radosti deťom práve 1. júna zdieľajú mnohé krajiny po celom svete.

História vzniku Medzinárodného dňa detí siaha až do roku 1925, kedy sa v Ženeve uskutočnila Svetová konferencia pre blaho detí. Na tejto konferencii schválili zástupcovia 54 krajín deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami dotýkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii sa viaceré vlády vo svojich krajinách rozhodli, že zavedú deň, aby deťom urobili radosť a súčasne poukázali na ich problémy. Tento deň pripadol vo väčšine štátov, nie však vo všetkých, na prvého júna a oslavuje sa vo viac ako 20 štátoch celého sveta. Na Slovensku a v niektorých bývalých štátoch sovietskeho bloku sa slávi od roku 1952.

Valné zhromaždenie OSN vo svojej rezolúcii zo 17. septembra 2012 vyhlásilo 1. jún aj za Svetový deň rodičov s tým, aby sa zdôraznila úloha rodičov na celom svete.

Vedenie mesta Svit praje všetkým deťom pri tejto príležitosti len to najlepšie, aby boli stále malými slniečkami svojich rodičov, robili im radosť a aby im z tváričiek nikdy nemizol úsmev, ktorým vedia roztopiť ľady. A rodičom všetkých detí prajeme, aby im neprestávali dávať lásku, lebo deti sú to najcennejšie, čo si rodičia mohli priať a nie je nič krajšie ako prejaviť svojim deťom city a dať im najavo, že znamenajú pre svojich rodičov to najdôležitejšie na svete.

Mesto Svit a Centrum voľného času Vás týmto zároveň pozývajú v sobotu 04. júna 2016 o 10.00 hod. na Deň detskej radosti do areálu Koliby vo Svite, kde na Vás čaká maratón hier, súťaží a zábavy. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie bude konať v Iskra Aréne.

Autor: Správca Webu