Stretnutie so Soňou Vnenčákovou

Stretnutie so Soňou Vnenčákovou

V pondelok 28. decembra 2015 prijala pozvanie na stretnutie s vedením Mesta Svit úspešná športovkyňa nášho mesta, mladá atlétka Soňa Vnenčáková.

V pondelok 28. decembra 2015 prijala pozvanie na stretnutie s vedením Mesta Svit úspešná športovkyňa nášho mesta, mladá atlétka Soňa Vnenčáková.

V priestoroch Mestského úradu vo Svite sa stretla s primátorom M. Škvarekom a viceprimátorom I. Zimom, kde prezentovala svoje úspechy z posledných mesiacov v atletickom športe. V uplynulom roku sa zúčastnila trinástich významnejších podujatí, na ktorých sa umiestnila 7x na prvom mieste, 2x na druhom mieste a 2x na treťom mieste vo svojej kategórií.

Za pozornosť určite stojí jej strieborné umiestnenie z Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach na polmaratónskej trati alebo 1. miesto na Podtatranskom polmaratóne.

Primátor Škvarek zablahoželal Soničke k dosiahnutým úspechom a v mene všetkých Sviťanov jej poďakoval za reprezentáciu nášho mesta.

Pri príležitosti tejto návštevy prisľúbil primátor úspešnej športovkyni podporu jej športových aktivít zo strany mesta v priebehu roka 2016 a poprial mnoho ďalších skvelých výsledkov a pevné zdravie.