25. 9. 2021 - XVII. ROČNÍK RALLYE ŠTRBA - MEDZINÁRODNÁ AUTOMOBILOVÁ ORIENTAČNÁ SÚŤAŽ

25. 9. 2021 - XVII. ROČNÍK RALLYE ŠTRBA - MEDZINÁRODNÁ AUTOMOBILOVÁ ORIENTAČNÁ SÚŤAZ 1

Celoštátna dopravno – výchovná automobilová orientačná súťaž
RODIČIA, JAZDITE OPATRNE! - II. kolo 35.ročníka Majstrovstiev SR, Štrbská bezpečná jazda – V. kolo trinásteho ročníka Belianskych bezpečných jázd sa uskutoční
25. septembra 2021.

PROPOZÍCIE

              XVII. ročník Rallye Štrba – medzinárodná automobilová orientačná súťaž - 25. september 2021

              dubiel. miroslav@centrum .sk

              dubielova.miroslava@centrum.sk   

Názov a poslanie súťaže

XVII. ročník Rallye Štrba je medzinárodná orientačná automobilová súťaž(putovný pohár ), celoštátna dopravno – výchovná automobilová orientačná súťaž RODIČIA, JAZDITE OPATRNE! –II. kolo 35. ročníka  Majstrovstiev  SR, V. kolo trinásteho ročníka Belianskych bezpečných jázd.                                                               Hlavným poslanín súťaže je zvýšenie znalosti, orientácie a zručnosti súťažiacich, prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, zblížiť priaznivcov motoristického športu a propagácia podtatranského regiónu. Súťaž je určená širokej motoristickej verejnosti.

Usporiadateľ

GALLO AOS TEAM Štrba

Dátum konania súťaže

Súťaž sa uskutoční dňa 25.septembra 2021, s centrom v Penzióne Medvedica v Štrbe -Tatranskej Štrbe a Mestskom úrade vo SVITE.

Charakter súťaže

Súťaže sa zúčastňujú posádky bez rozdielu výkonnostnej triedy. Súťažné kategórie sú rozdeleé podľa veku spolujazdca: A – do 7 rokov, B- 8-10 rokov, C- 11-13 rokov, D- 14-16 rokov, E- bez obmedzenia veku spolujazdca, F-začiatočníci. Trať súťaže s dĺžkou do 75 km je rozdelená na 2 etapy. Súťaž je vedená obcami  Batizovce, Štrba, Tatranská Štrba, Lučivná, Svit, Šuňava.

Riaditeľstvo súťaže

Riaditeľ súťaže:                                      Ing. Miroslav Dubiel

Hospodár:                                               Lucia Mariščáková

Autor trate:                                             Ing. Miroslav Dubiel

Hlavný rozhodca - kategorie A-E :       Michal Dubiel

Hlavný rozhodca-kategoria F :             Ivan Mariščák

Vedúci JZ :                                              Ján Schmidt

Rozhodcovia pre prvky:                         Ján Dubiel, Daniel Baláž

Časový harmonogram súťaže

     25. 9. 2021 sobota           08.00 - 08.30  Prezentácia – Kultúrny dom vo Svite

                                                 08.15 - 08.45   Prvky, zábavné súťaže                                                                                

                                                 08.45 - 09.00  Otvorenie, rozprava                                                                      

                                                 09.15                    Jazda zručnosti                                                                                                                                                                                                                                                          

        09.25                 Štart  orientačnej jazdy

        13.00                 Cieľ orientačnej jazdy                                                                               

        13.00                 Cieľ orientačnej jazdy, obed                                                                               

        13.30                 Pochd pravidelnosti a iné zábavné prvky                        

        15.30                 Vyhlásenie výsledkov, dekorovanie víťazov                        

Hodnotenie    

Podľa platných pravidiel RJO.

Vklad do súťaže

Posádky uhradia pri prezentácii vklad do súťaže vo výške 28EUR za súťažnú posádku.  Za každého ďalšieho člena posádky je vklad 15 EUR. Usporiadateľ  po  uhradení  vkladu pre posádky zabezpečí stravovanie.

Ceny

Ocenené budú najúspešnejšie posádky v jednotlivých kategóriách, víťaz jazdy zručnosti a družstvá v detských súťažiach.

Protesty

Súťažná posádka môže podať protest písomne do 30 minút po zverejnení výsledkov, do 30 minút po splnení súťažnej úlohy, ktorej sa protest týka. Vklad za protest je 10EUR.

Prihlášky

Záväzné prihlášky pošlite najneskôr do 20.9.2021 na adresu:

Ing. Miroslav Dubiel,Hlavná 135/32, 059 38 ŠTRBA, mobil:0905 905 437,                                                            e-mail:dubiel.miroslav@centrum.sk

Záverečné ustanovenia

Súťaž prebieha počas riadnej cestnej premávky. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Podaním prihlášky, resp. prezentáciou do súťaže sa súťažiaci zaväzujú nahradiť ním zavinené škody usporiadateľovi a tretím osobám. Usporiadateľ si vyhradzuje právo umiestniť po dobu súťaže na súťažné vozidlá reklamné materiály sponzorov.Čas a miesto prezentácie

K prezentácii sa dostavte dňa 25.9.2021 od 08.00 – 08. 30 hod, do Kultúrneho domu vo SVITE, príjazd od ul. Mierovej. Podrobný príjazd bude zverejnený neskôr.

                                                                                                                                Ing. Miroslav  Dubiel                                                                                                                                            občianske združenie GALLO AOS TEAM

aos.pdf (808.64 kB)

jz 2.pdf (750.28 kB)

                                  

Prílohy

aos.pdf

aos.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 808,64 kB

jz 2.pdf

jz 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 750,28 kB