VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY MESTA SVIT PRE ĽUDÍ Z UKRAJINY

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY MESTA SVIT PRE ĽUDÍ Z UKRAJINY 1

Mesto Svit pripravilo ponuku voľnočasových aktivít pre ľudí z Ukrajiny, ktoré môžu navštevovať bezplatne, po preukázaní sa platným ukrajinským pasom v nižšie uvedených inštitúciách. V prípade záujmu o inú aktivitu Mesto Svit ponuku programu v rámci svojich možnosti rozšíri.

PONUKA VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT MESTA SVIT PRE ĽUDÍ Z UKRAJINY

1. Centrum voľného času Svit – CVČ, adresa: budova Mestského úradu Svit – Hviezdoslavova 268/32, Svit

2. Dom kultúry Svit, adresa: Mierová 198, Svit

3. Mestská plaváreň, adresa: P. Jilemnického 305/28, Svit

4. Cirkevné inštitúcie, www.svit.sk/obcan/cirkvi-v-meste/

5. Základné školy vo Svite

 

1. CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SVIT (CVČ)

- všetky aktivity v CVČ sú vhodné pre osoby od 7 rokov

- deti aj dospelí musia mať do malej telocvične halovú obuv, alebo obuv, ktorá je vhodná na šport a nebude mať čiernu podrážku.

Pondelok

 • 9.30 – 11.30 h Športové hry pre deti - malá telocvičňa CVČ
 • 15.30 – 17.00 h – Gymnastika pre deti (max. 8 osôb)

Utorok

 • 9.00 – 10.30 h – Tvorivé aktivity pre deti, mamky s deťmi alebo dospelé osoby (max 4 osoby)
 • 19.30 -21.00 h - Stolný tenis pre deti aj dospelých (max. 4 osoby)

Streda

 • 15.00 -17.00 h - Lukostreľba, pre deti od 10 rokov (max. 3 osoby)
 • 15.00 -17.00 h – Plastikové modelárstvo (max. 2 osoby)
 • 13.30 – 15.30 h – Kreatívny školák – tvorivý krúžok pre deti, alebo mamky s deťmi (max. 6 osôb)

Štvrtok

 • 16.00 -17.00 h – Gymnastika pre deti, telocvičňa
 • 17.00 -18.00 h – Tenis pre deti aj dospelých (max. 4 osoby)

Piatok

 • 17.00 -18.30 h Lukostreľba (max. 3 osoby)
 • 18.30 – 20.00 h Stolný tenis (max. 4 osoby)

Sobota

 • 11.00 – 13.00 h Tenis pre deti aj dospelých (max. 4 osoby)
 • 13.00 – 15.00 h Lukostreľba (max. 3 osoby)

Nedeľa

       •  15.00 - 16.00 h Basketbal pre malé deti ( 3 - 6 rokov ) v Iskra Aréne

      •  16.00 - 17.00 h Basketbal pre staršie deti v Iskra Aréne

2. DOM KULTÚRY SVIT

 • Vstup na podujatie bude možné len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.
 • všetky podujatia a ich prehľad nájdete na www.svit.sk/aktuality/kalendar-podujati/
 • vstup na všetky podujatia je pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny voľný po preukázaní sa platným ukrajinským pasom
 • 4. marec, 14.00 – 17.00 h, Centrum voľného času (adresa: Hviezdoslavova 268/32, Svit) Jarné tvorivé dielne v CVČ
 • 13. marec, 14.30 h, Dom kultúry Svit (adresa: Mierová 198, Svit), O STATOČNOM KRAJČÍROVI- divadelné predstavenie pre deti
 • 17. marec, 9.30 – 11.30 h, Centrum voľného času (adresa: Hviezdoslavova 268/32, Svit), VYROB SI SVOJU VEĽKONOČNÚ KRASLICU
 • 17. marec, 18.00 h, Dom kultúry Svit, FILM NA PLÁTNE / ŠPINDL 2 / KOMÉDIA / ČR / 107 ´
 • 27. marec, 14.30 h, Dom kultúry Svit, STARÁ DIEVKA A ČERT – divadelné predstavenie pre deti.

 

3. PLAVÁREŇ SVIT

- využívanie plavárne je možné bezplatne po preukázaní sa platným ukrajinským pasom počas otváracích hodín plavárne

- informácie na www.bpsvit.sk/plavaren/plavaren

OTVÁRACIE HODINY:

Pondelok: 14.00 – 19.00 h

Utorok: 6.00 -8.00 h, 14.00 – 21.00 h

Streda: 14.00 – 21.00 h

Štvrtok: 14.00 – 21.00 h

Piatok: 6.00 – 8.00 h,  14.00 – 21.00 h

Sobota: 10.00 – 21.00 h

Nedeľa: 10.00 – 19.00 h

 

4. CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE

-  v meste sú chrámy rímskokatolíckeho, evanjelického a gréckokatolíckeho vyznania

- viac informácií nájdete na www.svit.sk/obcan/cirkvi-v-meste/

 

5. ZÁKLADNÉ ŠKOLY VO SVITE

- v prípade záujmu umiestnenia dieťaťa do základnej školy v meste kontaktujte:

 

6. FAMILIARIS - KOMUNITNÉ CENTRUM BONUM

- ul. Fraňa Kráľa 14, v zdravotnom stredisku nad lekárňou Lucka, www. familiaris.sk