MOŽNOSŤ TRÁVIŤ VOĽNÝ ČAS TANCOM

-

Pre deti z Ukrajiny je vytvorená možnosť tráviť voľnočasové aktivity formou tanca. Viac informácií v priloženom plagáte.

-