AJ VO SVITE SME PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ ĽUĎOM PRICHÁDZAJÚCIM Z UKRAJINY

AJ VO SVITE SME PRIPRAVENÍ POMÁHAŤ ĽUĎOM PRICHÁDZAJÚCIM Z UKRAJINY    1

Dnes v ranných hodinách zvolala primátorka mesta Ing. Dáša Vojsovičová zasadnutie krízového štábu na rokovanie k aktuálnemu dianiu v Ukrajine.

V úvode chcem opäť poďakovať všetkým Sviťanom, ktorí dokázali a hlavne prejavili ochotu rýchlo reagovať a prispeli čímkoľvek do zbierky, ktorú sme vyhlásili na pomoc pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Za necelé dva dni sa podarilo vyzbierať pekné množstvo potrebných vecí. Som hrdá na obyvateľov nášho mesta za to, že po dvoch skutočne náročných rokoch pandémie, sa ukázalo, že stále dokážeme byť spolupatriční a vieme podať pomocnú ruku,“ otvára primátorka.

Po informácii od starostov slovenských prihraničných obcí, že momentálne je materiálnej pomoci dostatok, ostávajú zásoby zo zbierky uskladnené v našom meste. Zbierka však naďalej pokračuje. Všetky potreby, ktoré venujete budú postupne distribuované prostredníctvom oddelenia sociálnych činností mestského úradu Ukrajincom, ktorí budú ubytovaní vo Svite, alebo v prípade potreby budú časom zavezené do niektorej z prihraničných obcí, v prípade, že im časom klesne stav zásob.

Pokračuje primátorka mesta: „Už v súčasnosti sú ukrajinské rodiny ubytované v našom meste a túto materiálnu pomoc využijeme pri ich aklimatizovaní v prvých dňoch.“ Materiálnu pomoc môžete stále priniesť a to do sídla Mestskej polície Svit (bočný vchod Domu kultúry).

 

MESTSKÝ ÚRAD VYTVÁRA DVA KONTAKTNÉ BODY

1. Niekoľko ľudí už cez víkend ponúkalo svoju pomoc vo forme poskytnutia ubytovania Ukrajincov. V prípade, že uvažujete tiež o tejto forme pomoci, je potrebné myslieť i na to, že je možné, že toto ubytovanie bude potrebné na dlhšiu dobu, než len niekoľko dní a tiež je dobré nahlásiť, ak máte isté špecifikácie (ako napríklad vek detí, bezbariérovosť  a podobne). Ak máte záujem tiež o štátny Príspevok za ubytovanie odídenca, je potrebné splniť niekoľko náležitostí vyplývajúcich zo zákona č. 55/2022.

V prípade, záujmu poskytnúť ubytovanie pre rodiny utekajúce pred vojnou, prihláste sa na:
052 78 75 151 alebo barbora.nadanyiova@svit.sk

 

2. Mestský úrad tiež zabezpečí tlač informačného letáku v slovenskom a zároveň v ukrajinskom jazyku, ktorý bude distribuovaný prišelcom vo Svite. Na letáku nájdu základné informácie, ale najmä kontakty na zamestnanca úradu, ktorý im bude vedieť poskytnúť odpovede na rôzne otázky, zabezpečiť pomoc s ubytovaním či s materiálnym zabezpečením základných životných potrieb. Ak máte vo svojom okolí osobu z Ukrajiny, ktorá potrebuje pomoc, prosíme, odovzdajte im tieto kontakty.

 

Ak ste človek prichádzajúci z Ukrajiny a potrebujete pomoc, kontaktujte:
 00421 52 78 75 129 alebo stefan.zavacky@svit.sk