Výstava Návrat dážďovníkov

Výstava Návrat dážďovníkov

Občianske združenie Ekotón v spolupráci s Bratislavským ochranárskym združením organizuje v priebehu januára 2016 v priestoroch mestskej knižnice výstavu s názvom Návrat dážďovníkov.

Občianske združenie Ekotón v spolupráci s Bratislavským ochranárskym združením organizuje v priebehu januára 2016 v priestoroch mestskej knižnice výstavu s názvom Návrat dážďovníkov.

Výstava sa venuje pre väčšinu ľudí neznámej, ale o to aktuálnejšej problematike ochrany vtákov a netopierov žijúcich v budovách, ktoré v posledných rokoch ohrozuje zatepľovanie a rekonštrukcie. Na výstave si budete môcť prezrieť panely s informáciami o týchto užitočných živočíchoch a problémoch, ktorým v poslednej dobe čelia a zoznámite sa s možnosťami ich ochrany.

Dážďovníky a netopiere žijú aj v našom meste, a to v konštrukčných otvoroch najmä bytových domov. Bohužiaľ ich možnosti pre hniezdenie sa neustále zmenšujú, a tak sa zo Svitu postupne vytrácajú. Tieto živočíchy sú pre ľudí mimoriadne užitočné, keďže sa živia výhradne hmyzom, ktorého skonzumujú veľké množstvo. Jeden dážďovník tmavý behom dňa uloví až 20 000 komárov, čím vytvára prirodzenú a najmä bezplatnú biologickú ochranu pred ich premnožením hmyzu.

Na výstavu vás srdečne pozývame.