Tradičné remeslá - odkaz dedičstva predkov

Tradičné remeslá - odkaz dedičstva predkov

V dňoch 20. - 25. júna 2016 prebiehalo v areáli pri Kolibe jedinečné podujatie s názvom Tradičné remeslá - odkaz dedičstva predkov, ktorého hlavnou myšlienkou bola konfrontácia ľudovej tvorivosti mladých s tvorbou súčasných nositeľov tradičnej ľudovej kultúry.

V dňoch 20. - 25. júna 2016 prebiehalo v areáli pri Kolibe jedinečné podujatie s názvom Tradičné remeslá - odkaz dedičstva predkov, ktorého hlavnou myšlienkou bola konfrontácia ľudovej tvorivosti mladých s tvorbou súčasných nositeľov tradičnej ľudovej kultúry.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a cieľovo bol zameraný na mládež, ktorá koooperovala s miestnymi ľudovými umelcami. Zámerom projektu bola konfrontácia ľudovej tvorivosti mladých s tvorbou súčasných nositeľov tradičnej ľudovej kultúry. Počas celého týždňa prebiehali v areáli Koliby tvorivé dielne a vzdelávanie, pričom týchto aktivít sa zúčastnilo celkovo 48 detí zo ZŠ Komenského, ZŠ Mierovej a ZUŠ.

Deti sa vzdelávali v tradičných ľudových remeslách pod vedením lektorov - manželia Suchí vyrábali s deťmi handrové bábiky, úžitkové textílie, črpáky, samorasty, S. Gálik ako lektor učil deti vyrábať košíky, podnosy a rôzne predmety z prútia. Lektormi boli aj dvaja pedagógovia Základnej umeleckej školy vo Svite - Žaneta Van der Vyver, šperkárka a Mgr. art. Ladislav Galko, umelecký rezbár a keramikár.

Vyvrcholením podujatia bola sobota, 25. jún 2016, kedy v rámci podujatia Dni mesta Svit prebehla prezentácia tvorby a výrobkov všetkých vyššie spomenutých lektorov.