SVIT ZDOBÍ ROZŽIARENÉ I. ADVENTNÉ SVETLO

-

V nedeľu 27. novembra sa v podvečerných hodinách pred Domom kultúry rozžiarilo prvé adventné svetlo, ktoré symbolizuje príchod blížiacich sa vianočných sviatkov.

V úvode vystúpil FS Jánošík, ktorý predbiedol prítomným folklórne vianočné pásmo a navodil tú správnu adventnú atmosféru.

Následne divákov prišla pozdraviť primátorka mesta Svit Ing. Dáša Vojsovičová, spolu so správcom gréckokatolíckej farnosti vo Svite Mgr. Martinom Snakom, ktorí I. adventné svetlo spoločne rozsvietili.

Program ukončil hudobný vstup kolied ĽH so ženskou speváckou skupinou Bystrianka, deťmi zo SZUŠ Fantázia a s deťmi zo ZUŠ z Tatranskej Lomnice.

Program moderovala pedagogička Monika Piekielnicka zo SZUŠ Fantázia, ktorá to poňala netradične a predviedla nám pani Meluzínu.

Záujem o tento predvianočný program prejavilo množstvo verejnosti, rodičov a detí.

-----