MESTSKÁ VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY

MESTSKÁ VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY 1

Výbor Okresnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s mestskými ZO SZZ Štokava I, Breziny, Máj, Štokava II a členmi Klubu dôchodcov vo Svite Vás pozýva na mestskú výstavu ovocia a zeleniny.

Výstava sa uskutoční s finančnou podporou mesta Svit, so sprievodnými akciami pre deti a dospelých, so žrebovaním a ocenením anketových lístkov a s tombolou.

Výstava prebehne v  Klube dôchodcov vo Svite / bývalý VÚCHV internát /, na ulici Štúrova 46, budova DOS, v dňoch :

21.september 2022 / streda /  od 10,oo hod. do 17,oo hod.

22.september 2022 / štvrtok / od 08,oo hod. do 17,oo hod.

23.september 2022 / piatok /  od 08,oo hod. do 15,oo hod.        

 

PRÍJEM EXPONÁTOV : 20.09.2022 / utorok / od 10,oo do 16,oo hodiny v priestoroch výstavy

                                          každá ZO, prídomový pestovateľ, si zabezpečí zvoz na zberné miesto

                                          OVOCIE - MINIMÁLNE TRI  EXPONÁTY/ neleštené, zachované  

                                                                                                                        stonky, kvetný kalich /

                                           NADMERNÁ ZELENINA -  jeden kus / kapusta, tekvica a pod. /

                                           exponáty označte : názov ovocia-zeleniny, meno pestovateľa, ZO SZZ,

NA VÝSTAVU JE MOŽNÉ SA ZAPOJIŤ AJ Z POPRADU A SPÁDOVÝCH OBCÍ

PO UKONČENÍ MESTSKEJ VÝSTAVY EXPONÁTY  BUDÚ  ZASLANÉ NA PODTATRANSKÚ VÝSTAVU V SPIŠSKEJ BELEJ DŇA 24.SEPTEMBRA 2022 (SOBOTA)

PRI PRÍLEŽITOSTI 20. ZEMIAKÁRSKEHO JARMOKU

 

Všetci záhradkári, ako aj široká verejnosť, sú na tieto podujatia vítaní.