Medzinárodný festival krojovaných bábik vo Svite

Medzinárodný festival krojovaných bábik vo Svite

V dňoch 02. – 07. júna 2016 sa v mestách okresu Poprad a Kežmarok uskutočnil už XX. ročník Medzinárodného festivalu krojovaných bábik. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov krojovaných bábik je festival, kde sa deti každoročne stretávajú spontánne, neformálne a bez súťažného napätia. V rámci osláv Dňa detí sa snažia o zapojenie más zo škôl do „tvorivých dielničiek".

V dňoch 02. – 07. júna 2016 sa v mestách okresu Poprad a Kežmarok uskutočnil už XX. ročník Medzinárodného festivalu krojovaných bábik. Medzinárodný festival detských folklórnych súborov krojovaných bábik je festival, kde sa deti každoročne stretávajú spontánne, neformálne a bez súťažného napätia. V rámci osláv Dňa detí sa snažia o zapojenie más zo škôl do „tvorivých dielničiek".

Zúčastnené detské kolektívy sa prezentujú vlastnými umeleckými vystúpeniami, ale i odovzdávaním ľudových tradícií verejnosti. Jeho charakteristickými znakmi sú niekoľkodňové trvanie, vystupovanie v rôznych mestách podtatranského regiónu so symbolom festivalu krojovanou bábikou - hračkou, ktorá charakterizuje svojim oblečením zúčastnený kolektív. Symbolika bábiky vyjadruje i to, že dieťa je ako bábika a na znak priateľstva medzi národmi si ich zástupcovia súborov vymieňajú a nechávajú na pamiatku.

V rámci Medzinárodného festivalu krojovaných bábik sa uskutočnili vystúpenia detských folklórnych súborov pre základné školy aj v Dome kultúry vo Svite v piatok 03. júna 2016 o 9.30 hod a o 11.00 hod. Spoločný program v rámci týchto vystúpení si pripravili dva partnerské kolektívy: folklórny súbor Jánošíček zo Svitu a jeho hosť súbor Piladzitis z Lotyšska.

Vo vystúpeniach pre školy sa tieto súbory prezentovali svojimi profilovými programami, ktoré boli pre oba kolektívy charakteristicky odlišné nielen hudobne, spevom, ale aj krojovo. Stretli sa tu úplne odlišné kultúry zaujímavé a nezameniteľné svojim naturelom. Oba kolektívy mali v rámci festivalu ešte ďalšie spoločné vystúpenia v Poprade a Kežmarku. V Kežmarku si medzi sebou navzájom vymenili symboly festivalu - krojované bábiky. Lotyšská bábika putovala do múzea v Stropkove a slovenská bábika putovala zasa k súboru Piladzitis do Lotyšska. Je to už 18-ta bábika, ktorú Jánošíček poslal a daroval do rôznych krajín /3x Česká republika, 2x Poľsko, 2x Ukrajina, 2x Lotyšsko, 2x Litva, Bulharsko, 2x Rusko, 2x Arménsko, Turecko a súboru Grbarčieta Bratislava/.

V rámci 20. jubilea vzniku festivalu aj súboru Jánošíček bol vydaný propagačný materiál v podobe PEXESA, v ktorom nájdete fotografie 18 hosťujúcich kolektívov súborom Jánošíček, charakteristické aktivity festivalu a fotografie zahraničného účastníka Piladzitis na jeho jubilejnom ročníku.

Foto, námet na text: Bc. Vlasta Horňáková, DiS. art.