LETO VO SVITE / ĽUDOVÁ HUDBA BYSTRIANKA / FS JÁNOŠÍK

LETO VO SVITE / ĽUDOVÁ HUDBA BYSTRIANKA / FS JÁNOŠÍK  3

Mesto Svit Vás pozýva na spoločné vystúpenie ĽH Bystrianky a FS Jánošík, ktoré sa uskutoční v nedeľu 10. júla 2022 so začiatkom o 15.00 hod., v priestore pred Domom kultúry vo Svite.

ĽH Bystrianka prezentuje už viac ako dvadsať rokov ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska. Má aj vlastnú spevácku skupinu. Ľudová hudba vystupuje v zložení: Ing. Vladimír Cisár – 1. husle, primáš, spev, Mgr. Monika Bobríková – 2. husle, spev, Ing. Eduard Bobrík – husľová kontra, spev a Rastislav Pavlovič – kontrabas a spev.

Folklórny súbor Jánošík je umelecký súbor s dlhoročnou tradíciou scénického interpretovania folklóru a ľudových zvykov. V roku 2022 oslávi už svoje 65. narodeniny. Tvorba folklórneho súboru je zameraná na  scénické spracovanie folklóru z rôznych oblastí. Pozývame všetkých priaznivcov folklóru stráviť príjemné nedeľné poobedie s ĽH Bystrianka as FS Jánošík.

Zmena programu vyhradená!

V prípade nepriaznivého počasia si mesto Svit vyhradzuje právo zrušiť podujatie alebo zmeniť čas a miesto podujatia.