Folklórny súbor Jánošík oslávil 60. výročie založenia

Folklórny súbor Jánošík oslávil 60. výročie založenia

V piatok 25. novembra 2016 sa Dom kultúry vo Svite stal dejiskom oslavy 60. výročia založenia Folklórneho súboru Jánošík a 10. výročia založenia Folklórneho súboru Senior Jánošík. Slávnostný galaprogram si pre divákov pripravili 3 generácie spevákov, hudobníkov a tanečníkov súboru – od zakladajúcej generácie až po súčasnú najmladšiu.

V piatok 25. novembra 2016 sa Dom kultúry vo Svite stal dejiskom oslavy 60. výročia založenia Folklórneho súboru Jánošík a 10. výročia založenia Folklórneho súboru Senior Jánošík. Slávnostný galaprogram si pre divákov pripravili 3 generácie spevákov, hudobníkov a tanečníkov súboru – od zakladajúcej generácie až po súčasnú najmladšiu.

História súboru Jánošík sa začala písať v roku 1956, kedy po návrhu a rozhodnutí Závodného klubu ROH založiť malú ľudovú spevácko-tanečnú skupinu, túto úlohu splnil mladý muzikant-huslista František PRISTAČ v spolupráci s bývalým tanečníkom SĽUK-u Jánom KRATOCHVÍLOM. Prvé pravidelné nácviky, už pod názvom "Tanečný súbor JÁNOŠÍK", začali v priestoroch bývalého Spoločenského domu v septembri 1956. Názov "JÁNOŠÍK" vznikol na základe skutočnosti, že prvými nacvičovanými tancami boli zbojnícke tance. Organizačným vedúcim súboru sa stal práve jeden z jeho zakladateľov František PRISTAČ. Prvými amatérskymi choreografmi boli Ján TOMKO a Ján KRATOCHVÍLA spolu s pánom Alfrédom BOBULOM z ĽUT v Košiciach. Prvý krát sa súbor predstavil verejnosti 26. apríla 1957 v neďalekej NIŽNEJ ŠUŇAVE pri príležitosti slávnostného otvorenia nového JRD. Podľa pamätníkov malo vystúpenie mimoriadny úspech.

Úvodné roky fungovania súboru boli veľmi úspešné. Prvé vystúpenia v meste, v okolitých obciach a aj po celej republike, začiatok úspechov dosiahnutých na súťažných prehliadkach. Najväčšiu zásluhu na týchto počiatočných úspechoch mali okrem už spomenutých samozrejme aj členovia súboru. V tomto období sa súbor rozčlenil na tanečnú a spevácku zložku a orientoval sa prevažne na regióny Liptov, Spiš a Zamagurie, no neobišiel ani regióny Zemplín, Podpoľanie, Horehronie.
V roku 1965 sa súbor presunul do priestorov novopostaveného Kultúrneho domu, kde má svoje zázemie do dnes. V roku 1966 pri príležitosti 10. výročia založenia súboru prišiel prvý zahraničný zájazd do vtedajšej NDR. Neskôr nasledovali ďalšie úspešné zájazdy. Súbor účinkoval aj v televízii. Vo februári 1977 získal súbor za svoju činnosť najvyššie odborárske ocenenie "Cenu Antonína Zápotockého". Súbor vo svojej vtedajšej činnosti využíval prevažne externých choreografov, známych slovenských folkloristov, ale mal aj "svojich" ktorí vytvorili množstvo úspešných choreografií.

Roky 1979 – 1990 boli naplnené plnohodnotnou činnosťou, účasťou na prehrávkach a množstvom vystúpení, súťaží i zájazdov. Práve z týchto rokov je súčasná generácia FS Senior Jánošík.

V roku 1988 prišla nečakaná strata, keď súbor navždy opustil jeho zakladateľ a dlhoročný vedúci František Pristač. V súbore však naďalej ostalo niekoľko zanietených členov, ktorí pokračovali s novou prichádzajúcou generáciou. Novým vedúcim súboru sa stal Dalibor Králik a manažérom Slavomír Bednarčík. Znovu sa obnovili niektoré staré tance a podarilo sa zostaviť nové choreografie. Prvým z "nových" choreografov po dlhšom čase bol Ján Pivoluska z Banskej Bystrice. Po dvoch rokoch práce súbor začína cestovať a prezentovať sa aj v zahraničí. Prvým podujatím, ktorý súbor navštívil v roku 1992, bol folklórny festival v Dolní Čermné. Všetka snaha o záchranu súboru vyvrcholila 21. - 22. júna 1996 úspešným programom k 40. výročiu založenia súboru.

Ďalšiu kapitolu začal Folklórny súbor Jánošík písať koncom roka 1996, kedy sa na podnet vtedajšieho manažéra a tanečníka Slavomíra Bednarčíka súbor stáva samostatným právnym subjektom - občianskym združením, ktorého riaditeľom sa na dlhé obdobie stáva práve Slavomír Bednarčík. Keďže každým rokom sa počet nových členov znižoval, v tom istom roku sa rozhodlo o založení Detského folklórneho súboru Jánošíček, ktorý by mal v budúcnosti zabezpečiť pravidelný prísun tanečníkov do veľkého súboru.

Začiatkom roku 2002 sa Slavomírovi Bednarčíkovi viac menej šťastnou náhodou podarilo nadviazať spoluprácu s mladým nádejným choreografom Lukášom Cabalkom z Bratislavy, ktorého prvotinou v súbore bola veľmi úspešná rytmická choreografia mládeneckého tanca "Loškový" zo Zámutova. Po tomto úspechu nasledovalo naštudovanie aj ďalších jeho krásnych a úspešných choreografií.

Nemenej dôležitou súčasťou vtedajšieho napredovania súboru bola aj spolupráca s Petrom Jantoščiakom, ktorý nielenže spracoval hudbu k viacerým choreografiám, ale sa ju podujal aj dôkladne nacvičiť s muzikantmi.

Toto mimoriadne choreograficky plodné obdobie položilo základ súčasného umeleckého smerovania súboru, ktoré vyvrcholilo v novembri 2006 slávnostným galaprogramom s úplne novým programom k 50. výročiu založenia súboru.
Začiatkom roka 2010 sa z pracovných a osobných dôvodov vzdal vedenia v súbore dlhoročný riaditeľ a manažér Slavomír Bednarčík. Počas 20-tich rokov jeho pôsobenia vo vedení súboru sa výrazne kvalitatívne pozdvihlo meno Jánošík zo Svitu a stalo sa konečne známym aj v slovenskej folklórnej obci. Precestovalo a úspešne sa reprezentovalo v množstve európskych krajín. Úspechy súboru však pokračovali aj s novým dočasným riaditeľom občianskeho združenia tanečníkom Jozefom Dluhým, ktorý viedol združenie do 1. apríla 2011, kedy bol za nového riaditeľa zvolený tanečník Marek Kačmarčík.
Pod jeho vedením sa súbor pripravoval na slávnostný program k 55. výročiu založenia súboru, ktorý sa uskutočnil v novembri 2011. S nácvikmi výrazne pomáhala dlhoročná tanečníčka Mária Brijová a po organizačnej stránke Eva Kačmarčíková. Na výročí vystúpila generácia tanečníkov, ktorí boli odchovaní Folklórnym súborom Jánošík - DFS Jánošíček a Štrbianček. Na 55. Výročí sa súbor predstavil aj novým tancom „TRI POLKY“ od známeho choreografa Vladimíra Michalka.

Folklórny súbor Jánošík navštívil množstvo festivalov i krajín, ale srdcu najbližší mu bol folklórny festival v Dolní Čermné a Karlových Varoch. A práve s festivalom v Dolní Čermné, kde Jánošík najčastejšie chodieval si vytvoril družbu s ich súbormi Jitřenka a Jaro. Preto výročie Jánošíka prichádza pozdraviť aj súbor Jitřenka zo svojim „Pozdravom z Podorlicka“.

Po 55. výročí ostalo v súbore menej tanečníkov, preto sa Eva Oravcová, Mária Brijová a Lucia Kalakajová v máji 2013 rozhodli hľadať „novú krv“ na základných školách, kde osobne urobili nábor tanečníkov a muzikantov, čoho výsledkom bolo nastúpenie prvých siedmich dievčat do súboru. Opäť sa začalo riadne cvičiť. Prekvapivý a zároveň potešiteľný bol veľký záujem zo strany rodičov detí predškolského veku, na základe čoho vznikla po prvý krát v histórii súboru detská zložka. OZ FS Jánošík tak tvorili FS Senior Jánošík, FS Jánošík (juniori a deti) a Ľudová hudba. Tanečnou vedúcou pre FS Jánošík sa stala bývalá členka súboru, vyštudovaná pedagogička Eva Oravcová, riaditeľom občianskeho združenia FS Jánošík Dalibor Králik, manažérom združenia a vedúcim FS Senior Jánošik Slavomír Bednarčík. Tanečne vypomáhajú Mária Brijová a Lucia Kalakajová. Dva roky dievčatá fungovali bez chlapcov, preto sa práca zamerala aj na spevy a vytvorila sa spevácka skupina a obnovila sa ľudová hudba v zložení Pavol Bebčák, Robert Fris, Barbora Bocková, Lenka Kozáková, Mirka Kozáková a Natália Lištiaková. Zlom nastal na jeseň v roku 2015, kedy sa členmi súboru stali aj štyria mladí chlapci a začalo sa o to veselšie trénovať. Súbor naberal nový dych a nový šat. V súčasnosti v súbore tancuje 13 dievčat, 4 chlapci a 20 detí. Za zmienku stojí aj fakt, že v súbore dochádza k vlastnej výrobe krojov a krojových súčiastok, a to pod šikovnými rukami krojárky Natálie Lištiakovej.