CELOSLOVENSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: RODINA BEZ CIGARIET 9. ROČNÍK

CELOSLOVENSKÁ  VÝTVARNÁ SÚŤAŽ: RODINA BEZ CIGARIET 9, ROČNÍK 1

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2020/2021 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 9. ročník, určenej žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl.

Úlohou a cieľom žiakov v rámci celoslovenskej súťaže je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

            • zdravý životný štýl

            • ako chcem tráviť voľný čas

            • prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

           V tomto ročníku, sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska, s najvyšším množstvom výherných cien v histórii súťaže – dotykové telefóny, „chytré“ hodinky, fitnes náramok, powerbanky,  USB disky, trička s potlačou vlastnej práce.

1. celoslovenská umelecká kategória: je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazoch rozhoduje odborná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 25 miest!

2. celoslovenská internetová kategória: je celoslovenská internetová súťaž,  zameraná na propagáciu projektu, kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní. Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke  www.rodinabezcigariet.sk . Ohodnotí sa 39 miest!

Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na našich webových stránkach, alebo na Facebookovom profile - RodinaBezCigariet. 

Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a  poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí.

Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2020.