7. apríl - Svetový deň zdravia

Zdravie človeka je dar, preto si ho chráňme.

 

Svetový deň zdravia bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou World Healthy Organization ( WHO ). Tento deň nás upozorňuje na rôzne aspekty zdravia, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť.

V tomto roku viac než inokedy si všetci uvedomujeme, aké je naše zdravie  veľmi dôležité. Zdravie človeka je dar, od ktorého závisí kvalita života, a preto je našou prvoradou úlohou chrániť si ho.

Správajme sa zodpovedne, nosme rúška, dodrživajme všetky  preventívne odporúčania a buďme príkladom aj pre ostatných a pre všetky krajiny sveta.