4.4. Medzinárodný deň bez násilia

Buďme k sebe tolerantnejší a ohľaduplnejší

 

Medzinárodný deň bez násilia bol iniciovaný v roku 1996.

Násilie je uplatňovanie sily voči niekomu druhému. V živote sa bohužiaľ stretávame s rôznymi formami násilia. Často ide o násilie fyzického alebo psychického charakteru, domáce násilie, šikana, týranie alebo zneužívanie. Ide o porušenie základných ľudských práv, a preto je tento deň venovaný jeho prevencii a eliminácii. Dôraz treba klásť na výchovu v rodine, v škole a v celej spoločnosti.

Práve v tejto náročnej dobe, ktorú  prežívame si uvedomujeme, aké dôležité je správať sa navzájom k sebe ohľaduplnejšie, tolerantnejšie, ale hlavne zodpovedne, aby sme toto náročné obdobie prežili v pokojnej atmosfére vo svojich rodinách.