1. apríl - Medzinárodný deň vtáctva

Potešme sa spolu s prírodou.

 

Tradíciu Medzinárodného dňa vtáctva si pripomíname od roku 1900, ktorú založil významný uhorský zoológ a priekopník ochrany prírody na Slovensku - Otto HERMAN. 

1. apríla 1906 bola podpísaná Medzinárodná konvencia o ochrane užitočného vtáctva. Práve apríl je obdobie, kedy k nám prilieta najviac sťahovavých vtákov, ktoré tu začínajú hniezdiť spolu s našimi stálymi druhmi. 

K oslave Svetového dňa vtáctva sa môže pridať každý z nás - napríklad aj tým, že zavesí do záhrady, na balkón vtáčiu búdku alebo zabráni vypaľovaniu trávy.