Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Zelková MiroslavaOddelenie ekonomických činností - Referát správy miestnych daní a poplatku za TKO

Telefón: 052 7875 131

E-mail: miroslava.zelkova@svit.sk

Zentko Vladimír, Ing.Poslanci - poslanec

Mobil: 0903673865

E-mail: vladimir.zentko@gmail.com

Zima Ivan, Ing.Poslanci - poslanec

Mobil: 0918246308

Mobil: 0905702973

E-mail: ivan.zima@alto.sk