Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Tomášová Viera, Ing.Oddelenie právne a majetkové - Referát majetku mesta

Telefón: 052/7875127

E-mail: viera.tomasova@svit.sk