Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Rusiňáková MáriaOddelenie ekonomických činností - Referát finančný a účtovníctva

Telefón: 052 7875 121

E-mail: maria.rusinakova@svit.sk