Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Paučík Jozef, Bc.Mestská polícia - mestský policajt

E-mail: msp@svit.sk

Pjaták Stanislav, Ing.Oddelenie informatiky - informatik mesta

Telefón: 052/7875130

Mobil: 0905498242

E-mail: stanislav.pjatak@svit.sk