Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Očvárová Gabriela, Mgr.Oddelenie právne a majetkové - Referát správy majetku mesta

Telefón: 052/7875127

E-mail: gabriela.ocvarova@svit.sk