Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Martinková Denisa, Ing.Služby občanom - Projektový manažér, referát verejného obstarávania

Telefón: 052/7875123

E-mail: denisa.martinkova@svit.sk

Meráková MáriaMestská knižnica - Knihovníčka

Telefón: 052/7756619

Mobil: 0915461154

E-mail: info@kniznicasvit.sk

Mezovský JozefMestský úrad Svit - hlavný kontrolór

Telefón: 052/7875119

Mobil: 0918246679

E-mail: jozef.mezovsky@svit.sk

E-mail: kontrolor@svit.sk

Míčka Martin, Mgr.Poslanci - poslanec

Mobil: 0905959797

E-mail: martinmicka3@yahoo.com

Michliková AndreaCentrum voľného času - vychovávateľka CVČ

Telefón: 0527875133

Mobil: 0905511980

E-mail: andrea.michlikova@svit.sk

Minichová ĽubicaTechnické služby Mesta Svit - Mzdy, personalistika

Telefón: 052/7875136

E-mail: sekretariat.ts@svit.sk