Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Hajná EmíliaSlužby občanom - Referát evidencie obyvateľstva

Telefón: 052/7875118

E-mail: emilia.hajna@svit.sk

Handzušová Lenka, Ing.Spoločný obecný úrad – stavebné konania - Referát stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie

Telefón: 052/7875115

Mobil: 0907919561

E-mail: lenka.handzusova@svit.sk

Hrkeľ Karol, Mgr.Služby občanom - Vnútorná správa budovy MsÚ a autoprevádzka

Telefón: 052/7875144

Mobil: 0915985775

E-mail: karol.hrkel@svit.sk

Hurčalová Mária, Mgr.Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností - Referát sociálnej starostlivosti - sociálny terénny pracovník

Telefón: 052/7875129

E-mail: maria.hurcalova@svit.sk

Hutník Ján, Ing.Mestský úrad Svit - Prednosta MsÚ

Telefón: 052/7875121

Mobil: 0907997469

E-mail: jan.hutnik@svit.sk