Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Faixová Lenka, JUDr.Oddelenie právne a majetkové - Referát právny

Telefón: 052/7875125

Mobil: 0918246651

E-mail: lenka.faixova@svit.sk

Ferenčák Jozef, Ing.Mestská polícia - zástupca náčelníka MsP

Telefón: 052/7756026

E-mail: msp@svit.sk

Fuňová JanaZariadenie opatrovateľskej služby - Vedúca ZOS

Telefón: 052/7755145

Mobil: 0903645956

Fuňová Jana, Mgr.Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností - Referát sociálnej starostlivosti - terénna sociálna pracovníčka

Telefón: 052/7875151

Mobil: 0908703909

E-mail: jana.funova@svit.sk