Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Danková Erika, Mgr.Mestská polícia - administratívna pracovníčka, preventista

Telefón: 052/7756026

Mobil: 0905033922

E-mail: erika.dankova@svit.sk

Dikantová JanaTechnické služby Mesta Svit - Účtovníctvo

Telefón: 052/7875136

E-mail: sekretariat.ts@svit.sk

Drobný Ján, Ing.Mestský úrad Svit - zástupca primátorky mesta
Poslanci - poslanec

Mobil: 0905351795

E-mail: jandrobny@hotmail.com

Drugačová Zlata, Ing.Technické služby Mesta Svit - Úsek odpadového hospodárstva
Dugas MilanMestská polícia - mestský policajt

E-mail: msp@svit.sk