Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Belanová IvanaOddelenie ekonomických činností - Referát správy miestnych daní a poplatku za TKO

Telefón: 052/7875124

E-mail: ivana.belanova@svit.sk

Berkešová MarcelaMestský úrad Svit - asistentka primátora a prednostu

Telefón: 052/7875111

E-mail: msu@svit.sk

E-mail: marcela.berkesova@svit.sk

Bobulová JankaPoslanci - poslankyňa

Mobil: 0904408428

E-mail: bobulova.jana@gmail.com

Bocková Petronela, PhDr.Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností - Vedúca oddelenia

Telefón: 052/7875122

Mobil: 0908406178

E-mail: petronela.bockova@svit.sk

Bordáčová Chladoňová Lenka, Mgr.Mestská knižnica - Knihovníčka pobočky Pod Skalkou

Telefón: 052/7755354

E-mail: info@kniznicasvit.sk

Boržík PeterMestská polícia - mestský policajt

E-mail: msp@svit.sk

Brtáňová Anastázia, Ing.Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia - Referát obchodu, podnikateľských činností a ŽP

Telefón: 052 7875 120

E-mail: anastazia.brtanova@svit.sk

Burda Dean, Mgr.Technické služby Mesta Svit - Prvý kontakt, fakturácia, pokladňa

Telefón: 052/7875136

E-mail: sekretariat.ts@svit.sk