Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Stangl RóbertTechnické služby Mesta Svit - Vedúci pohrebných a cintorínskych služieb

Mobil: 0908026566

E-mail: pohrebnesluzbysvit@svit.sk

Šavel JaroslavMestská polícia - mestský policajt
Šimon PeterMestská polícia - mestský policajt

E-mail: msp@svit.sk

Šipošová Daniela, Mgr.Mestská knižnica - Vedúca mestskej knižnice

Telefón: 052/7756619

Mobil: 0915615662

E-mail: info@kniznicasvit.sk

E-mail: daniela.siposova@kniznicasvit.sk

Šramková Marianna, PhDr. Mgr., PhD.Poslanci - poslankyňa

Mobil: 0903914550

E-mail: msramkova@zoznam.sk

Štefková EmíliaOddelenie ekonomických činností - Referát finančný a účtovníctva

Telefón: 052/7875126

E-mail: emilia.stefkova@svit.sk

Štinčíková Katarína, JUDr.Oddelenie právne a majetkové - Vedúci oddelenia

Telefón: 052/7875128

Mobil: 0917670023

E-mail: katarina.stincikova@svit.sk

Švagrovská Ivana, MUDr.Poslanci - poslankyňa

Mobil: 0905855627

E-mail: isvagrovska@gmail.com

Tomášová Viera, Ing.Oddelenie právne a majetkové - Referát majetku mesta

Telefón: 052/7875127

E-mail: viera.tomasova@svit.sk

Virostko DanielaSlužby občanom - Komunikácia a styk s verejnosťou, propagácia. Referát školských, mládežníckych a športových činností

Telefón: 052/7875117

Mobil: 0917622658

Stránka