Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Križanová Andrea, PhDr.Oddelenie ekonomických činností - Referát miezd a personalistiky

Telefón: 052/7875123

Mobil: 0905949770

E-mail: andrea.krizanova@svit.sk

Kubalová Mária, Ing.Oddelenie právne a majetkové - Referát majetku mesta

Telefón: 052/7875127

E-mail: maria.kubalova@svit.sk

Kukurová Iveta, Mgr.Služby občanom - Pracovisko prvého kontaktu

Telefón: 052/7875110

E-mail: iveta.kukurova@svit.sk

Kukurová Ľuboslava, Mgr.Matričný úrad - matrikárka

Telefón: 052/7875132

E-mail: luboslava.kukurova@svit.sk

Lach StanislavSpoločný obecný úrad – stavebné konania - Referát stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie

Telefón: 052/7875115

E-mail: stanislav.lach@svit.sk

Lukáč Martin, Ing.Technické služby Mesta Svit - Úsek dopravy
Martinková Denisa, Ing.Služby občanom - Projektový manažér, referát verejného obstarávania

Telefón: 052/7875123

E-mail: denisa.martinkova@svit.sk

Meráková MáriaMestská knižnica - Knihovníčka

Telefón: 052/7756619

Mobil: 0915461154

E-mail: info@kniznicasvit.sk

Mezovský JozefMestský úrad Svit - hlavný kontrolór

Telefón: 052/7875119

Mobil: 0918246679

E-mail: jozef.mezovsky@svit.sk

E-mail: kontrolor@svit.sk

Míčka Martin, Mgr.Poslanci - poslanec

Mobil: 0905959797

E-mail: martinmicka3@yahoo.com

Stránka