Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Kačmarčíková Eva, Mgr.Poslanci - poslankyňa

Mobil: 0918686613

E-mail: marekevka@post.sk

Kaleta TomášMestská polícia - mestský policajt

E-mail: msp@svit.sk

Karafová Jana, Ing.Spoločný obecný úrad – stavebné konania - Referát stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie

Telefón: 052/7875115

E-mail: jana.karafova@svit.sk

Klimko Michal, Mgr.Mestská polícia - náčelník MsP

Telefón: 052/7756026

Mobil: 0905299176

E-mail: nacelnik.msp@svit.sk

E-mail: michal.klimko@svit.sk

Kocurko Dušan, Ing.Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia - Referát výstavby a technických činností

Telefón: 052/7875120

E-mail: dusan.kocurko@svit.sk

Korenková Ingrid, Ing.Oddelenie ekonomických činností - Vedúca oddelenia

Telefón: 052/7875142

Mobil: 0918246739

E-mail: ingrid.korenkova@svit.sk

Koreňová Janka, Bc.Centrum voľného času - vychovávateľka CVČ

Telefón: 0527875133

Mobil: 0905511980

E-mail: janka.korenova@svit.sk

Kostroš JurajTechnické služby Mesta Svit - Úsek verejného osvetlenia a techniky
Kováčová Miroslava, Mgr.Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností - Referát soc. a org. vecí, PO, CO a vnútornej správy

Telefón: 052/7875129

E-mail: miroslava.kovacova@svit.sk

Kovalčík Jozef, Ing.Technické služby Mesta Svit - Úsek verejnej zelene

Stránka