Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Fuňová Jana, Mgr.Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností - Referát sociálnej starostlivosti - terénna sociálna pracovníčka

Telefón: 052/7875151

Mobil: 0908703909

E-mail: jana.funova@svit.sk

Greisigerová Katarína, Ing.Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia - Vedúci oddelenia

Telefón: 052/7875120

E-mail: katarina.greisigerova@svit.sk

Hajná EmíliaSlužby občanom - Referát evidencie obyvateľstva

Telefón: 052/7875118

E-mail: emilia.hajna@svit.sk

Handzušová Lenka, Ing.Spoločný obecný úrad – stavebné konania - Referát stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie

Telefón: 052/7875115

Mobil: 0907919561

E-mail: lenka.handzusova@svit.sk

Hrkeľ Karol, Mgr.Služby občanom - Vnútorná správa budovy MsÚ a autoprevádzka

Telefón: 052/7875144

Mobil: 0915985775

E-mail: karol.hrkel@svit.sk

Hurčalová Mária, Mgr.Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností - Referát sociálnej starostlivosti - sociálny terénny pracovník

Telefón: 052/7875129

E-mail: maria.hurcalova@svit.sk

Hutník Ján, Ing.Mestský úrad Svit - Prednosta MsÚ

Telefón: 052/7875121

Mobil: 0907997469

E-mail: jan.hutnik@svit.sk

Chalúpka PavolMestská polícia - mestský policajt

E-mail: msp@svit.sk

Jančíková ĽubaSlužby občanom - Referát kultúrno-výchovnej činnosti

Telefón: 052/7875114

Mobil: 0908406147

E-mail: luba.jancikova@svit.sk

Kačmarčíková Eva, Mgr.Poslanci - poslankyňa

Mobil: 0918686613

E-mail: marekevka@post.sk

Stránka