Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Čech PeterMestská polícia - mestský policajt

E-mail: msp@svit.sk

Černohorská Valéria, Mgr.Centrum voľného času - riaditeľka CVČ

Telefón: 0527875133

Mobil: 0905511980

E-mail: valeria.cernohorska@svit.sk

Danková Erika, Mgr.Mestská polícia - administratívna pracovníčka, preventista

Telefón: 052/7756026

Mobil: 0905033922

E-mail: erika.dankova@svit.sk

Dikantová JanaTechnické služby Mesta Svit - Účtovníctvo

Telefón: 052/7875136

E-mail: sekretariat.ts@svit.sk

Drobný Ján, Ing.Mestský úrad Svit - zástupca primátorky mesta
Poslanci - poslanec

Mobil: 0905351795

E-mail: jandrobny@hotmail.com

Drugačová Zlata, Ing.Technické služby Mesta Svit - Úsek odpadového hospodárstva
Dugas MilanMestská polícia - mestský policajt

E-mail: msp@svit.sk

Faixová Lenka, JUDr.Oddelenie právne a majetkové - Referát právny

Telefón: 052/7875125

Mobil: 0918246651

E-mail: lenka.faixova@svit.sk

Ferenčák Jozef, Ing.Mestská polícia - zástupca náčelníka MsP

Telefón: 052/7756026

E-mail: msp@svit.sk

Fuňová JanaZariadenie opatrovateľskej služby - Vedúca ZOS

Telefón: 052/7755145

Mobil: 0903645956

Stránka